Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce

Dne 26. června 2007 byly v Praze předány Ceny Akademie věd ČR. Kolektiv CCT je velmi hrdý na to, že jednu z cen pro mladé vědecké pracovníky získal i pracovník CCT Doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D., a to za projekt "Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR – trendy a nové mechanismy toxicity".

Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČRAutor a jeho výzkumná skupina se dlouhodobě věnují studiu ekologie a toxikologie cyanotoxinů a dalších metabolitů produkovaných v průběhu masových rozvojů vodních květů sinic (cyanobakterií). Hlavními přínosy výzkumu jsou:

  • identifikace dominantních producentů cyanotoxinů v ČR. Vedle rodu Microcystis (produkce peptidových microcystinů) byly mezi významnými producenty v ČR prokázány také rody Planktothrix a relativně podceňovaný rod Aphanizomenon (u některých druhů se prokázala produkce alkaloidních karcinogenních cylindrospermopsinů);
  • získání unikátních poznatků o hladinách a dlouhodobých trendech výskytu cyanotoxinů v nádržích ČR (od roku 2006) a dynamice v průběhu sezon (celostátní výzkumný program);
  • ekotoxikologické studie sinic, které identifikovaly doposud neznámé dopady na organismy vodních ekosystémů (např. reprodukční toxicita pro fytoplankton a embryotoxicita pro obojživelníky, která může přispívat ke globálním úbytkům početnosti žab; zcela nově bylo také prokázáno, že za ekotoxicitu nejsou primárně odpovědné známé toxiny microcystiny, ale jiná neznámá polární agens);
  • studie přirozené ekofyziologické funkce microcystinů, které nepodporují často diskutovanou hypotézu o alelopatii těchto látek;
  • první komparativní toxikologická charakterizace lipopolysacharidů z buněčné stěny sinic, která naznačuje neobvykle vysokou endotoxinovou aktivitu s významným rizikem zejména pro úpravny pitných vod.

Zdroj: http://press.avcr.cz/index.php?t=aktuality&id=61

Předání cenyPředání ceny prof. Pačes