Struktura a lidé v CCT

Sekce CCT

Management

Vedoucí centra: Prof. Blahoslav Maršálek, CSc.
Zástupce vedoucího centra: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Činnost sekce: koordinace činností centra, gesce za ostatní oblasti činnosti CCT, administrativa

Sekce cyanotoxinů

Vedoucí sekce: RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
Činnost sekce: analýzy cyanotoxinů v různých typech matric, vliv cyanotoxinů na organismy ve vodním prostředí

Technologická sekce

Vedoucí sekce: Prof. Blahoslav Maršálek, CSc.
Činnost sekce: možnosti omezení rozvoje vodních květů sinic, screeningové metody pro detekci sinic

Sekce autekologie a biologie sinic

Činnost sekce: autekologie sinic vodních květů, taxonomické analýzy

Sekce popularizace a ekologické výchovy

Vedoucí sekce: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
Činnost sekce: popularizace problematiky sinic, školení a semináře pro odbornou veřejnost

 

Lidé v CCT

Zaměstnanci:

 

Externí spolupracovníci a spolupracující organizace:


CYA = sekce cyanotoxinů, TECH = technologická sekce, TAX = sekce autekologie a biologie sinic,
POP = sekce popularizace a ekologické výchovy, SEK = sekretariát