Událo se...

Popularizační akce <> Odborné semináře a konference <> Zajímavosti a různé

Přehled připravovaných nebo aktuálně probíhajících akcí najdete na stránce "Aktuality".

 

Popularizační akce pro veřejnost 

7. září 2016
Dne 7.9.2016 proběhl v Praze na Vítězném náměstí ("Kulaťáku") již 4. ročník společné akce univerzit, akademických pracovišť a volnočasových spolků pod názvem Festival vědy 2016, jejímž cílem bylo představit široké laické i odborné veřejnosti krásy různých vědních disciplín i aktuální témata výzkumu. Více info zde.
Brněnská pracoviště (a konkrétně naše oddělení) Botanického Ústavu AVČR na veletrhu reprezentovaly Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., a Martina Sadílková. Na stánku byly k vidění např. postery s prezentacemi výzkumných aktivit, mikroskopický život pod lupou nebo třeba výroba barevných alginátových kuliček pro kolemjdoucí zájemce (viz fotogalerie).

19.-21. května 2016
Ve dnech 19.-21.5.2016 uspořádala Akademie věd ČR ve spolupráci s výzkumnými univerzitami a řadou dalších partnerů z celé republiky akci s názvem "Veletrh vědy 2016", jehož cílem bylo představit široké laické i odborné veřejnosti krásy různých vědních disciplín i aktuální témata výzkumu. Veletrh probíhal na výstavišti v Praze-Letňanech. Více info zde.
Brněnská pracoviště (a konkrétně naše oddělení) Botanického Ústavu AVČR na veletrhu reprezentovaly Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Martina Sadílková, Mgr. Markéta Hůlková a Mgr. Pavla Plachtová. Na stánku byly k vidění např. postery s prezentacemi výzkumných aktivit, mikroskopický život pod lupou, ukázky využití nanočástic železa nebo třeba výroba barevných alginátových kuliček pro kolemjdoucí zájemce.

1.-15. listopadu 2015
Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 1. - 15. listopadu 2015 další ročník tradičního festivalu "Týden vědy a techniky", tentokrát s podtitulem „15 světelných let“. Součástí této akce byly např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. Dne 1.11.2015 proběhl v ostravském obchodním centru FORUM NOVÁ KAROLINA interaktivní den v rámci zahajovací výstavy TVT 2015 "Věda, které rozumíte". Akci pořádali zástupci Botanického ústavu AV ČR, Ústavu geoniky AV ČR, Centra výzkumu globální změny AV ČR, Planetária Ostrava a Dolní oblasti Vítkovice a bohatý program měl přiblížit nejnovější vědecké poznatky široké veřejnosti. Za naše brněnské pracoviště BÚ AV ČR na akci vystoupily Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. a Martina Sadílková. Tématem expozice byl vodní svět rostlin a živočichů se zaměřením na čistotu vody, výskyt nebezpečných sinic a souvislosti s pronikáním světla do vody. Expozice byla doplněna o ukázku drobných vodních korýšů a měření rychlosti fotosyntézy rostlin na základě výměny oxidu uhličitého mezi rostlinou a prostředím v závislosti na světle (viz fotogalerie). Krátkou reportáž z výstavy uveřejnila v hlavní zpravodajské relaci "Události" také Česká televize a je dostupná v archivu vysílání ČT (Události 1.11.2015, cca 36.-37. minuta). Záběry naší expozice jsou zde však chybně doplněny komentářem odkazujícím na Centrum výzkumu globální změny AV ČR.
Dne 4.11.2015 se na našem oddělení uskutečnil také tradiční Den Otevřených Dveří. Už od 8:30 proudili zejména studenti ze středních škol a druhých stupňů základních škol. Po přednášce Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D., na téma "Světlo a život ve vodě", následovala komentovaná prohlídka laboratoří, tentokrát s důrazem na světlo a na světle založené metody - např. měření fotosyntézy pomocí indukované fluorescence chlorofylu nebo ukázky práce s fluorescenčním mikroskopem. Prohlídek se během celého dne zúčastnilo celkem 90 posluchačů (viz fotogalerie a také propagační spot natočený kameramanem Centra audiovizuálních technologií AV ČR - video je dostupné na stránce TVT v sekci Galerie-Reportáže pod názvem "3. minuta festivalu" nebo přímo na adrese https://youtu.be/tKQyKdQEcfU).
Od 18:00 si pak zájemci mohli přednášku "Světlo a život ve vodě", tentokrát v plné podobě, poslechnout také v brněnském Planetáriu na Kraví Hoře.
Program TVT 2015 pro Brno najdete zde a kompletní informace také na stránkách TVT www.tydenvedy.cz

1.-15. listopadu 2014
Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 1. - 15. listopadu 2014 další ročník tradičního festivalu "Týden vědy a techniky", tentokrát s podtitulem „Dotkni se vědy“. Součástí této akce opět byly např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. Ve středu 5. listopadu od 17:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskutečnila přednáška Prof. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. "Radost, strach nebo obavy z vody ve volné přírodě?" Přednášku si poté mohli vyslechnout také zájemci v Praze, kde se konala ve čtvrtek 13. listopadu od 13:00 a to ve Velkém sále budovy Akademie věd na Národní třídě 3. V rámci "Týdne vědy" proběhl dne 5.11.2014 také Den otevřených dveří na pracovišti našeho Oddělení. Každou celou hodinu mezi devátou a dvanáctou pro zájemce probíhala přednáška o práci a nových vědeckých poznatcích pracoviště. Součástí letošního „Týdne vědy“ byla také výstava „Věda na dotek“ vybraných brněnských ústavů a střediska společných činností AV ČR, v. v. i., konaná v brněnské obchodní galerii Vaňkovka. Její součástí byl také Interaktivní den, který proběhl v pátek 31. října od 10:00 do 18:00.
(stránky Týdne vědy a techniky) | podrobné informace k přednášce "Radost, strach nebo obavy z vody ve volné přírodě?" - Brno | podrobné informace k přednášce "Radost, strach nebo obavy z vody ve volné přírodě?" - Praha ) | informace ke dni otevřených dveří) | oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR – informační leták

18. - 29. června 2014
Ve dnech 18. - 29. června 2014 se v brněnské galerii Vaňkovka uskutečnila výstava "Dobrodružství botaniky", jejímiž pořadateli byli pracovníci Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR v Brně. Kromě problematiky čistoty vody, výskytu sinic a metod terénního i laboratorního výzkumu našeho oddělení byly formou plakátů prezentovány i další vědecké disciplíny pěstované na BÚ, např. palinologie, archeologie, botanická taxonomie a další. Součástí výstavy bylo mj. také interaktivní odpoledne s ukázkami z vědecké práce a atrakcemi pro děti, které se konalo v pátek 20. června 2014 (viz fotogalerie).

 Dobrodružství botaniky
(plakát)

1.-15. listopadu 2013
Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 1. - 15. listopadu 2013 další ročník tradičního festivalu "Týden vědy a techniky", součástí byl již tradiční Den otevřených dveří na našem pracovišti (viz fotogalerie).

1.-15. listopadu 2012
Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 1. - 15. listopadu 2012 další ročník tradičního festivalu "Týden vědy a techniky". Za naše oddělení jsme se zúčastnili přednáškou Ing. Elišky Maršálkové Ph.D. dne 5.11.2012 "Energie řas a sinic" na Planetáriu v Brně na Kraví hoře a také uspořádáním Dne otevřených dveří 7.11.2012 na našem pracovišti (viz fotogalerie).
(stránky Týdne vědy a techniky) | program "Týdne vědy a techniky" - Brno) | informace k přednášce "Energie řas a sinic" | informace ke dni otevřených dveří)

1.-11. listopadu 2011
 Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 1. - 11. listopadu 2011 "Týden vědy a techniky" pro popularizaci různých vědních oborů pro širokou veřejnost. V úterý 8. listopadu od 17:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskutečnila přednáška Prof. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. "Putování sinic – možnosti přímého sledování a souvislosti s chemickými ukazateli kvality vody". Zároveň se zájemci mohli v rámci Dne otevřených dveří ústavů AV ČR, který se konal ve středu 9. listopadu 2011 od 9:00 do 12:00 hodin, seznámit na našem pracovišti např. s problematikou možností on-line detekce řas a sinic ve vodách pomocí fluorescenčních metod.

22. března 2011
Vyhlášení výsledků projektové soutěže "Příroda a děti"

V úterý 22.3. 2011 proběhlo vyhlášení dalšího ročníku projektové soutěže "Příroda a děti" pořádané ve spolupráci MC Kuřátka, Statutárního města Brna a Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT).
(další informace)

1.-7. listopadu 2010
Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 1. - 7. listopadu 2010 "Týden vědy a techniky". V jeho rámci se dne 2. listopadu v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskutečnila přednáška Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. "Biodiverzita a masový rozvoj sinic". Ve středu 3. listopadu 2010 se pak zájemci mohli v rámci dne otevřených dveří na našem pracovišti v Brně seznámit s problematikou biodiverzity sinic a řas, bioreaktorů pro dočišťování vod a poutání oxidu uhličitého nebo s krásami světa sinic, řas a drobných vodních živočichů pod mikroskopem. Dne otevřených dveří se zúčastnilo celkem cca 45 lidí. (stránky Týdne vědy a techniky AV ČR 2010 | fotografie z "Týdne vědy a techniky")

3. října 2010
Brněnské dny pro zdraví - přednáška a diskuse o čistotě a ochraně povrchových vod - 3. října 2010, Brno Lidická 25/27

V rámci 16. ročníku akce "Brněnské dny pro zdraví" uspořádalo oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. krátké přednášky s následnou diskusí o čistotě a ochraně povrchových vod. Přednášky se konaly v neděli 3. října 2010 od 10:00 do 15:00 na pracovišti oddělení na adrese Lidická 25/27, 657 20 Brno (vedle hotelu Slovan).
(program 16. ročníku Brněnských dnů pro zdraví)

25. dubna 2010
ZOO Zlín-Lešná, Den Země
V neděli 25. dubna 2010 se v prostorách ZOO Zlín-Lešná uskutečnila akce ke Dni Země, která byla zaměřena na českou přírodu v rámci kampaně k Mezinárodnímu roku biodiverzity. Pracoviště Botanického ústavu Brno v zastoupení Mgr. Dariny Vinklárkové a RNDr. Lenky Šejnohové, Ph.D. se aktivně zúčastnilo této akce vytvořením stanoviště „Proč je voda zelená“.
(zpráva z akce)

2.- 8. listopadu 2009
Týden vědy a techniky 2. - 8. listopadu 2009

Akademie věd ČR uspořádala ve dnech 2. - 8. listopadu 2009 "Týden vědy a techniky". Součástí této akce budou např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. Ve středu 4. listopadu od 16:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskutečnila přednáška RNDr. Lenky Šejnohové, Ph.D. a RNDr. Štěpána Zezulky, Ph.D. "Proč je voda zelená?"
(více informací)

3.-9. listopadu 2008
Týden vědy a techniky 3. - 9. listopadu 2008

Akademie věd ČR pořádala ve dnech 3. - 9. listopadu 2008 "Týden vědy a techniky". Součástí této akce byly např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. Ve středu 5. listopadu od 16:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskutečnila přednáška Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. "Sinice - původci kyslíkaté atmosféry na planetě Zemi.

2. března 2007
Soutěž Příroda a děti

 


Odborné semináře a konference 

26.-27. září 2012
Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery (včetně BÚ AV ČR) pořádalo konferenci s mezinárodní účastí "Vodní nádrže 2012" konanou v termínu 26. - 27. září 2012 v hotelu Voroněž v Brně.
(více informací - 1. cirkulář)

1. června 2012
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, uspořádalo přednášku Prof. Virendra Sharmy, Ph.D. z Florida Institute of Technology nazvanou "Ecotoxicology of nanomaterials". (další informace)

12.-13. dubna 2012
Realizační tým projektu MUNRO uspořádal kurz "Publikování výsledků VaV a jejich popularizace nejen pro odbornou veřejnost", který se konal ve dnech 12.-13. dubna 2012 v zasedací místnosti Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR v Brně na Lidické 25/27.
(další informace)

31. října - 2. listopadu 2011
Determinační kurz "Fytobentos" - 31.10. - 2.11. 2011, Vyškovec

Centrum pro bioindikaci a revitalizaci při BÚ AV ČR ve dnech 31. října - 2. listopadu 2011 ve Vyškovci v Bílých Karpatech uspořádalo 3. ročník determinačního kurzu "Fytobentos".  
(obecné informace o kurzu | pozvánka PDF | plakát PDF | program PDF)

13.-14. října 2011
Mezinárodní konference "Sinice 2011" - 13.10. - 14.10. 2011, Bratislava

Ve dnech 13.-14. října 2011 uspořádali zástupci slovenské společnosti SCAMPO s.r.o. mezinárodní konferenci "Sinice 2011". Na akci, která byla pořádána pod záštitou státního tajemníka Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, proběhl mimo jiné také blok přednášek nazvaný "Možnosti řešení problematiky vodního květu sinic – technologické postupy", v rámci něhož své příspěvky prezentovali také pracovníci Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT).
(více informací | záštita tajemníka MŽP SR)

6.-9. září 2011
Determinační kurz pro hydrobiology - 6.6. - 9.6. 2011, Javorník

Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny, Povodím Ohře a VŠCHT Praha uspořádali od 6.6. do 9.6.2011v Javorníku tradiční determinační kurz zaměřený na určování řas a sinic. Kurz byl určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří, vítáni však byli  všichni další zájemci. Kurz vedli lektoři z České algologické společnosti, kteří přednesli referáty o taxonomii, ekologii, určování různých skupin řas a sinic a dalších algologických zajímavostech.
(více informací)

2.-6. května 2011
Praktický kurz "Analýzy struktury a interakcí biomakromolekul" - 2.5. - 6.5. 2011

Ve dnech 2.5. - 6.5. 2011 se pracovníci našeho oddělení P. Babica, P. Mikula, D. Vinklárková a M. Holba zúčastnili praktického kurzu „Analýzy struktury a interakcí biomakromolekul“ pořádaného v rámci projektu „Moderní biofyzikální metody – pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii“ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR. Během kurzu, který byl pořádán pracovníky Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, jsme si osvojili základní principy izolace proteinů a DNA. Seznámili jsme se také se základy elektrochemie i s optickými metodami a imunometodami využívanými pro studium struktury DNA. Vzhledem k tomu, že některé z výše uvedených metod bychom do budoucna rádi zavedli také na našem pracovišti, podařilo se nám získat velmi cenné informace. Tímto nám dovolte vyjádřit upřímné poděkování pořádající organizaci a jejím pracovníkům (lektorům).

16.-17. června 2010
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, Českou limnologickou společností, Asociací pro vodu ČR, společností ASIO s.r.o., webovým portálem EnviWeb a časopisem Vodní hospodářství uspořádali 4. ročník konference CYANOBAKTERIE 2010.
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOZP) udělila dne 11.5. 2010 konferenci CYANOBAKTERIE 2010 celkem 8 kreditů v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb.
(udělení akreditace KVVOZP | více informací o konferenci | sborník)

31. května - 3. června 2010
Determinační kurz pro hydrobiology - 31.5. - 3.6. 2010, Nový Drahov

Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny, Povodím Ohře a VŠCHT Praha uspořádali tradiční determinační kurz zaměřený na určování řas a sinic. Kurz proběhl v Novém Drahově od 31.5. do 3.6. a byl určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří i další zájemce. Kurz se konal pod patronací starosty města Cheb a odboru životního prostředí MÚ Cheb.
(více informací)

30. dubna 2010
Seminář "Izolace a kultivace sinic a řas" - 30.4. 2010 Brno Lidická 25/27

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny uspořádalo jednodenní seminář zaměřený na způsoby izolace a kultivace sinic a řas z přírodního materiálu do unialgálních kultur. Připravena byla přednáška, na kterou kontinuálně navázalo praktikum v laboratoři. Seminář byl určen pro studenty univerzit, pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří, příp. další zájemce. Přednášela RNDr. Eliška Zapomělová, Ph.D. z Hydrobiologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích.
(více informací)

16. září 2009
Odborný seminář "Biokoroze - betony a ocelové konstrukce" - Brno - 16. září 2009

Česká nukleární společnost ve spolupráci s Centrem pro bioindikaci a revitalizaci (CBR) a Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) uspořádali odborný seminář "Biokoroze - betony a ocelové konstrukce". Akce se konala ve středu 16. září 2009 v Brně-Bohunicích v areálu univerzitního kampusu na Kamenici. Seminář byl určen především pro správce energetických zařízení a jejich chladících systémů, pracovníky zabývající se stárnutím betonových a ocelových konstrukcí exponovaných vodním prostředím a chemiky energetických provozů.
(více informací)

15.-18. června 2009
Determinační kurz pro hydrobiology 2009 - Dolní Věstonice - 15. - 18. června 2009

Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny, Povodím Ohře a VŠCHT Praha pořádali determinační kurz zaměřený na určování řas a sinic. Kurz, který se konal 15. - 18. června v Dolních Věstonicích, byl určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří, vítáni byli však také všichni další zájemci. 
(více informací)

11. června 2009
Odborný seminář "Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace" - Praha - 11. června 2009

Česká vědecko-technická vodohospodářská společnost ve spolupráci s Centrem pro bioindikaci a revitalizaci (CBR) a Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) uspořádala odborný seminář "Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace". Akce se konala ve čtvrtek 11. června 2009 v Praze v Klubu techniků.
(více informací)

20.-22. dubna 2009
Determinační kurz Fytobentos 2009 - Vyškovec - 20. - 22. dubna 2009

Centrum pro bioindikaci a revitalizaci při BÚ AV ČR pořádalo 2. ročník determinačního kurzu "Fytobentos 2009". Akce se konala ve dnech 20. - 22. dubna ve Vyškovci v Bílých Karpatech.
(více informací)

13. února 2009
Podpora mladých pracovníků v oboru ekologie a ekotoxikologie sinic

Sdružení Flos Aquae vyhlásilo soutěž "Podpora mladých pracovníků v oboru ekologie a ekotoxikologie sinic".  
(podmínky soutěže

30. října 2008
Odborné semináře ASIO s.r.o. - Brno - 30. října 2008, Praha - 4. listopadu 2008

Společnost ASIO s.r.o. uspořádala ve dnech 30. října v Brně resp. 4. listopadu v Praze semináře "Návaznosti 2008 ... aneb proč čistíme odpadní vody". Semináře byly určeny především pro projektanty, pracovníky veřejné správy, stavební firmy, ale i pro ostatní odbornou veřejnost.
(více informací)

12. června 2008
Odborný seminář "Problematika biologického oživení chladících okruhů"
Brno, 12. června 2008

Ve čtvrtek 12. června 2008 se uskutečnil jednodenní odborný seminář "Problematika biologického oživení chladících okruhů".
(bližší informace)

9.-12. června 2008
Determinační kurz pro hydrobiology 2008
Chlum u Třeboně, 9. - 12. června 2008

Ve dnech 9. - 12. června 2008 se uskutečnil tradiční determinační kurz pro hydrobiology. (více informací)

2.-3. dubna 2008
Konference CYANOBAKTERIE 2008
Brno, hotel Myslivna 2. - 3. dubna 2008 

Konference byla 3. ročníkem pokračování úspěšné konference Cyano 2004 a 2006. Zaměřila se na celou šíři problémů spojených s masovým rozvojem cyanobakterií a byla určena pro pracovníky povodí, ZU, vodárenské společnosti a státní správy.
(finální program | více informací | sborník)

12. a 26. června 2007
Kalibrace a měření sondami pro kvantifikaci pigmentů řas a sinic

Centrum pro sinice a jejich toxiny (CCT) uspořádalo seminář na téma "Kalibrace a měření sondami pro kvantifikaci pigmentů řas a sinic".

11.-14. června 2007
Determinační kurz pro hydrobiology 2007

Ve dnech 11.-14. června 2007 se uskutečnil tradiční determinační kurz pro hydrobiology. Veškeré informace naleznete v tomto PDF souboru.

25. - 27. dubna 2007
Fytobentos 2007

Ve dnech 25. - 27. dubna 2007 proběhl Konzultační seminář pro organizace spolupracující na celostátním monitoringu sinic Fytobentos 2007. Na adrese http://fytobentos.sinice.cz/stahuj.htm jsou k dispozici přednášky z proběhlého semináře Fytobentos 2007.

10. dubna 2007
Semináře taxonomické sekce CCT

Dovolujeme si upozornit na menší organizační změny týkající se pravidelných seminářů taxonomické sekce, především pokud jde o místo konání a zpoplatnění účasti. Bližší informace a témata seminářů najdete zde.

17. ledna 2007
Toxiny sinic v ČR: Nové poznatky o vlivech na lidské zdraví a ekosystémy

1.-2. září 2006
RESLIM 2006 a Workshop "Cyanobacterial Water Blooms: Effects, Consequences and Management"

Na začátku září 2006 se v brněnském hotelu Continental konala mezinárodní konference RESLIM 2006 - The 5th international conference on RESERVOIR LIMNOLOGY AND WATER QUALITY s tématem "Reservoirs - estabilishing the balance between human use and biotic integrity" a také mezinárodní workshop "Cyanobacterial Water Blooms: effects, consequences and management". Informace, výstupy, fotografie, kontakty atd. jsou k dispozici na těchto stránkách.

27. června 2006
Schůzky taxonomické sekce CCT

Taxonomická sekce CCT zve kolegy z vědeckých i prakticky zaměřených pracovišť na své pravidelné schůzky... (celý článek)

12.-15. června 2006
Determinační kurz pro hydrobiology 2006

Determinační kurz pro hydrobiology 2006 se konal 12.-15. června 2006.

24.-25. května 2006
Konference Cyanobakterie 2006

CCT ve spolupráci s několika dalšími institucemi uspořádalo ve dnech 24.-25. 5. 2006 konferenci Cyanobakterie 2006. Byla to první akce tohoto rozsahu a formátu pořádaná pod hlavičkou našeho pracoviště. Doufáme, že si ji všichni (registrovaní) účastníci po odborné i společenské stránce užili přinejmenším stejně jako organizační výbor a těšíme se na dalších akcích CCT na shledanou. Fotky z konference a pár dalších informací

Ti, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit, si mohou zakoupit alespoň sborník. Jelikož se do něj nedopatřením nedostaly obrázky obsažené v příspěvku Prof. Jiřího Komárka, můžete si je stáhnout v tomto souboru (soubor formátu ZIP, 8 MB). Dále je dodatečně k dispozici abstrakt přednášky Doc. Josefa Hejzlara.

23. března 2006
Konzultační seminář pro spolupracující organizace Fluorescenční sondy pro kvantifikaci fytoplanktonu in situ
Dne 23. března uspořádalo CCT konzultační seminář pro pracovníky spolupracujících organizací. Kromě informací k pokračujícímu letnímu monitoringu vodních květů sinic byla součástí semináře i přednáška  a diskuze o terénních fluorometrech pro kvantifikaci fytoplanktonu. V této souvislosti vám nabízíme krátký článek o principu fungování a typech těchto přístrojů.

3. března 2006
Zápis ze semináře "Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic"

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře "Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic", který se konal 23. února 2006 na pracovišti RECETOX v Brně.

23. února 2006
Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic

27. ledna 2006
Semináře a konference v roce 2006

Přinášíme přehled plánovaných seminářů a konferencí (spolu)pořádaných CCT v roce 2006:
23. 2. 2006 Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic
23. 3. 2006 Konzultační seminář pro spolupracující organizace
24.-25. 5. 2006 konference Cyanobakterie 2006

Kalendář akcí 2006

 

21. června 2005
Mikroskopický obraz v koupalištích ve volné přírodě a metodický seminář

6. - 9. června 2005
Determinační kurz pro limnology a hydrobiology

2. června 2005
Toxiny sinic v pitných vodách

10. března 2005
Systém hodnocení trofie povrchových vod pomocí fytobentosu - závěry, výstupy, komentáře

10. - 12. února 2005
Integrated sediment and soil assessment, Brno

Jednou z nejvýznamnějších prvních vlaštovek v této oblasti bylo uspořádání semináře "Cyanobakterie - biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření". Tento seminář se konal 21.1.2004 v brněnském hotelu Santon díky spolupráci Sdružení Flos Aquae, České limnologické společnosti a společnosti Ekomonitor. Obsah přednášek předních odborníků v oblasti cyanobakterií byl shrnut do sborníku, jehož obsah je zde k dispozici. 

 


Zajímavosti a různé 

21.8.2012
Článek o Botanickém ústavu AV ČR (a našem oddělení) v Hospodářských novinách

Dne 2. srpna 2012 vyšel v Hospodářských novinách v sekci "5 nadějí pro českou vědu" článek nazvaný "Chloubou botaniků je alarm na výskyt sinic" popisující výzkumné aktivity na BÚ AV ČR i na našem pracovišti. Článek si můžete přečíst na Enviwebu.

13. prosince 2011
13. prosince 2011 odvysílal Český rozhlas 2 - Praha pořad "Je jaká je", jehož hostem byl vedoucí Centra pro cyanobakterie a jeho toxiny a laureát Ceny ministra životního prostředí České hlavy 2011 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Rozhovor s Prof. Maršálkem si můžete poslechnout prostřednictvím níže uvedeného odkazu.
(Vysílání pořadu Českého rozhlasu 2 "Je jaká je" s Prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc.)

18. listopadu 2011
Česká hlava 2011
V pátek 18.11. 2011Česká hlava byly na slavnostním galavečeru na Vysoké škole ekonomické v Praze předány ceny nejprestižnější české soutěže pro vědce, techniky a studenty Česká hlava 2011. Tuto cenu ministra životního prostředí obdržel také vedoucí Centra pro cyanobakterie a jeho toxiny (CCT) Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., který se spolu s Prof. Ing. Františkem Pochylým, CSc. z VUT Brno podílel na vývoji flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích. Záznam slavnostního galavečera uvedla Česká televize na svém prvním programu v sobotu dne 26.11. v hlavním vysílacím čase.
(další informace na stránkách České hlavy)

21. března 2011
Návrat Pavla Babicy do CCT

Po čtyřletém pobytu v USA na Michigan State University se mezi členy našeho týmu opět vrátil přední český expert na problematiku toxinů sinic RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Jeho výzkumná činnost bude po dobu následujících dvou let financována z prostředků poskytnutých Jihomoravským krajem a 7. rámcovým programem pro Výzkum a vývoj Evropské komise v rámci programu na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji - SoMoPro. Výzkum Pavla Babici bude zaměřen na možnosti použití pasivních vzorkovačů pro monitorování, hodnocení toxicity a hodnocení rizik sinicových toxinů.
(výstřižek z novin | video)

1.-20. července 2009
Stěhování pracoviště

Začátkem července proběhlo stěhování našeho pracoviště z Květné 8 do nových prostor v budově Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví a krajiny Silva Taroucy na adrese Lidická 25/27, 657 20 Brno (vedle hotelu Slovan) ve 3. patře. Telefonický kontakt na sekretariát CCT (M. Sadílková) je 530 506 742 a fax 541 126 231. Kompletní seznam kontaktů na pracovníky CCT naleznete v sekci "Kontakty".

10. července 2007
Ceny Akademie věd ČR

Dne 26. června 2007 byly v Praze předány Ceny Akademie věd ČR. Kolektiv CCT je velmi hrdý na to, že jednu z cen pro mladé vědecké pracovníky získal i pracovník CCT Doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D., a to za projekt "Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR – trendy a nové mechanismy toxicity". (více informací)

15. června 2006
Analýzy obsahu fosforu v pracích a mycích prostředcích

Přinášíme aktualizovaný přehled pracích a mycích prostředků s nulovým nebo sníženým obsahem fosforu. Najdete jej na stránce věnované fosfátům. Tento nový komplexní přehled tak nahrazuje souhrn několika různých studií, který byl na těchto stránkách dosud k dispozici.

26. března 2006
Reakce CCT na článek "Je tu lék na sinice. Stát o něj nestojí".

V neděli 26.3.2006 vyšel na serveru akutalne.cz článek s výše uvedeným názvem. Protože v něm bylo zmíněno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, aniž měl kdokoliv z nás možnost se k dané problematice vyjádřit, přinášíme reakci na něj alespoň na našem webu.