Služby a spolupráce

Služby a spolupráceCentrum pro cyanobakterie a jejich toxiny je otevřená asociace expertů a trvalých či ad-hoc registrovaných expertů a organizací pracujících v oblastech působnosti CCT. Centrum přivítá další aktivní spolupracovníky, kteří budou pomáhat při naplňování jeho cílů. V případě zájmu o spolupráci v některé oblasti zájmů CCT vyplňte prosím Formát MS Word formulář a zašlete jej e-mailem na sinice@sinice.cz

CCT nabízí služby a spolupráci zejména v následujících oblastech:

  • Analýzy toxinů sinic v biomase vodních květů, povrchové vodě, pitné vodě, v tkáních ryb, bezobratlých a dalších živočiších, v rostlinách a v sedimentech
  • Kvantifikace biomasy cyanobakterií v nádržích (pelagická i bentická fáze)
  • Kvantifikace cyanobakterií v surové vodě a v jednotlivých stupních vodárenské úpravy
  • Certifikace úpraven vod na schopnost odstraňovat toxiny sinic
  • Školení a semináře v oblasti cyanobakterií
  • Řešení problémů s vodními květy sinic pro konkrétní lokality
  • Studie proveditelnosti zásahů a systémů opatření vedoucích k omezení masového rozvoje sinic
  • Expertní činnost pro zahraniční i tuzemské subjekty, posudky s certifikací soudního znalce v oboru vodní hospodářství, odvětví čistota vod, specializace toxické a alergické metabolity mikroorganismů
  • Referenční a ověřovací testy a analýzy, organizace mezilaboratorních srovnávacích analýz, poskytování referenčních materiálů, pomůcek a metodik