Aktivity CCT: Vědecká, pedagogická a popularizační činnost


Pracovníci Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) se zabývají především vědeckou činností  v oblasti autekologie a ekotoxikologie sinic ve vodním prostředí se vším, co tato činnost obnáší. Výzkum je orientován zejména na nalézání nových metod použitelných pro omezování masového rozvoje vodních květů sinic na vodních nádržích. V rámci řešení grantových projektů či výzkumných záměrů jsou realizovány četné laboratorní experimenty i terénní studie, jejichž výsledky jsou publikovány v odborných časopisech.

 
Vedle vědecké činnosti zajišťují někteří pracovníci CCT výuku studentů magisterských a doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně resp. na katedře botaniky PřF UK v Praze.
 
Jedním z cílů CCT je také popularizace problematiky sinic, tedy jejich přiblížení laické veřejnosti. Za tímto účelem pořádá CCT kurzy a přednášky a vydává informační materiály. Pro odbornou veřejnost byly  pořádány také konference „CYANOBAKTERIE“, kde přední čeští odborníci prezentovali aktuální vědecké poznatky týkající se problematiky sinic a jejich toxinů.