Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Specializace:

 • fyzikálně-chemické parametry vodního prostředí
 • determinace sladkovodních sinic a řas
 • eutrofizace vod, vodní květy sinic
 • vzájemné vztahy fytoplankton-ryby

Kontakty:

e-mail:

Vzdělání:

 • Ing. V oboru Rybářství a hydrobiologie (MZLU Brno 1994)
 • Ph.D. V oboru Speciální zootechnika (MZLU Brno 2000) 

Vybrané publikace:

 • Palíková, M., Mareš, J., Kopp, R., Hlávková, J., Navrátil, S., Adamovský, O., Chmelař, L., Bláha L. (2011): Accumulation of microcystins in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus L., and effects of complex cyanobacterial bloom on the dietetic quality of muscles. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 87(1): 26-30.
 • Adamovský, O., Kopp, R., Hilscherová, K., Babica, P., Palíková, M., Pašková, V., Navrátil, S., Maršálek, B., Bláha, L. (2007): Microcystin kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms. Environmental Toxicology and Chemistry 26(12): 2687-2693. (ISSN 1552 8618)
 • Palíková, M., Krejčí, R., Hilscherová, K., Burýšková, B., Babica, P., Navrátil, S., Kopp, R., Bláha, L. (2007): Effects of different oxygen saturation on activity of complex biomass and aqueous crude extract of cyanobacteria during embryonal development in carp (Cyprinus carpio L.). Acta Veterinaria Brno 75(2): 291-299. (ISSN 0001 7213)
 • Palíková, M., Krejčí, R., Hilscherová, K., Babica, P., Navrátil, S., Kopp, R., Bláha, L. (2007): Effect of different cyanobacterial biomasses and their fractions with variable microcystin content on embryonal development of carp (Cyprinus carpio L.). Aquatic Toxicology 81(3): 312-318.
 • Mareš, J., Jirásek, J., Baránek, V., Fiala, J., Kopp, R. (2007): Production effect of various feeds on two size classes of juvenile tench (Tinca tinca) under the conditions of intensive rearing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis LV, 1: 111-116. (ISSN 1211 8516)
 • Kopp, R. (2006): Phytoplankton of the Zamecky Pond. Czech Phycology 6: 111-125. (ISSN 1213-3434)
 • Kopp, R., Mareš, J., Kubíček, Z., Babica, P. (2005): The influence of toxic cyanobacterial water blooms on the hematological indicators of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.). Oceanological and Hydrobiological Studies 34(3): 85-92.
 • Bláha, L., Kopp, R., Šimková, K., Mareš, J. (2004): Oxidative stress biomarkers are modulated in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) exposed to microcystin-producing cyanobacterial water bloom. Acta Veterinaria Brno 73: 477-482. (ISSN 0001-7213)
 • Poulíčková, A., Kitner, M., Hašler, P., Pakostová, A., Karabinová, H., Křížová, B., Kopp, R. (2003): Phytoplankton of newly constructed fishponds. Czech Phycology 3: 97-110. (ISSN 1213-3434)

Projekty:

 • Projekt QH71015 - Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru. (2007-2011, MZE/QH)


Zpět na výpis