Metody molekulární a buněčné biologie

Přístrojové vybavení laboratoří CCT umožňuje komplexní studium biologie a ekotoxikologie vodních květů sinic a jejich toxinů. Hlavní směry výzkumu se orientují na:

  • poznání mechanismů působení cyanotoxinů
  • sledování časných biochemických změn (biomarkery)
  • výzkum molekulární podstaty karcinogenity cyanotoxinů

Přehled o toxicitě cyanotoxinů v češtině je k dispozici v CCT:
Bláha, L., Maršálek, B., Babica, P. (2004): Mechanismy toxicity cyanotoxinů a jejich vliv na zdraví obyvatel a vodní ekosystémy. In Cyanobakterie - Sborník semináře (ISBN 80-903203-8-4), Brno 21/1/2004, pp. 44-45 (B. Maršálek and O. Halousková, eds.), pp. 44-45. Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o.

 

Práce s buněčnými kulturami je zajištěna  využitím sterilního boxu TopSafe 1.2 (EuroClone S.p.A., Itálie) a k dispozici jsou také chovné skříně a inkubátory pro dlouhodobé kultivace a chovy sinic a řas i dalších modelových organismů.

Pro molekulárně biologický výzkum je k dispozici např. elektroforetický systém OWL. Laboratoře jsou vybaveny mikroskopickou technikou Olympus.

Výzkum změn biochemických markerů umožňují mikrodeskové analyzátory spektrofotometrie, fluorescence nebo luminometrie Tecan.


Vybrané publikace pracovníků CCT k dané problematice:
  • Bernardová, K., Babica, P., Maršálek, B.,  Bláha, L. (2008): Isolation and endotoxin activities of lipopolysaccharides from cyanobacterial cultures and complex water blooms and comparison with effects of heterotrophic bacteria and green alga. Journal of Applied Toxicology 28(1): 72-77.
  • Babica, P., Hilscherová, K., Bártová, K., Bláha, L., Maršálek, B. (2007): Effects of dissolved microcystins on growth of planktonic photoautotrophs. Phycologia 46(2): 137-142.
  • Burýšková, B., Hilscherová, K., Babica, P., Vršková, D., Maršálek, B., Bláha, L. (2006): Toxicity of complex cyanobacterial samples and their fractions  in Xenopus laevis embryos and the role of microcystins. Aquatic Toxicology 80(4): 346-354.