Je bezpečné koupat se ve vodě se sinicemi?

Tento text vznikl za podpory       
Strategie AV21

Jak bylo popsáno na stránce "Toxiny sinic", sinice obsahují látky, které mohou člověku způsobit zdravotní obtíže. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči nebo rýma. U alergiků se však mohou vyskytnout přecitlivělé reakce, především různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, opakovaným koupáním po více dnů (týdnů) a samozřejmě i s množstvím sinic ve vodě. Pokud však sinice netvoří vodní květ, je nepravděpodobné, že by po jednom vykoupání vzniklo vážné onemocnění.
Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody a s ní i přítomné sinice. Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší. Pokud dojde k náhodnému polknutí většího množství vodního květu, může následovat i vážné poškození zdraví.

Jak poznám, jestli voda, ve které se chci vykoupat, obsahuje sinice nebo řasy?

Zda ve vodě převažují sinice nebo řasy, lze poměrně dobře rozeznat následujícím způsobem.

Průhlednou láhev (nejlépe z čirého skla nebo plastu) naplníme vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří tenký zelený až modrozelený proužek a voda pod ním zůstane čirá, jedná se z největší pravděpodobností o sinice (sinice obsahují plynové měchýřky, aerotopy, které jim napomáhají udržet se u hladiny, kde je dostatek světla a zabraňují tak sedimentaci buněk ke dnu). Jestliže zůstane voda zakalená rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy (řasy aerotopy nemají a také jejich buňky jsou větší a těžší než u sinic).

Řasy neprodukují toxiny, ale i ony mohou v krajním případě u citlivých jedinců způsobovat alergie. Rozmanité druhové složení vodního květu jsme schopni určit teprve s použitím mikroskopu. V jedné nádrži najdeme spirálně zavinutá vlákna sinic, ve druhé zase vlákna rovná a v další třeba velké kolonie tvořené malými kulatými buňkami. Druhové složení se mění i během roku.

Je-li koncentrace řas a sinic však tak vysoká, že v průhledné 1,5litrové lahvi lze pozorovat zelený zákal, nedoporučuje se koupání v takovéto vodě.

Několik rad

• Největší nahromadění sinic a tím i toxinů vzniká při vodním květu. Koupání ve vodě obsahující vodní květ nelze rozhodně doporučit.
• Taktéž je dobré zjistit, zdali někde není vidět povlak vodního květu (například u protějšího břehu). Ten může být vlivem větru přemisťován, ale toxiny uvolněné do vody jsou přítomné v celé nádrži.
• Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv mimo oficiální koupaliště, zkuste před vstupem výše popsanou metodu na rozlišení řas a sinic.
• Pokud vás bude zajímat, zda se ve vaší rekreační nádrži sleduje kvalita vody, obraťte se na příslušnou krajskou hygienickou stanici (sledují se i další ukazatele - nejen fytoplankton). Internetové stránky, telefon a adresu najdete na internetu.
• O zvýšeném výskytu sinic na řízených koupalištích ve volné přírodě by veřejnost měla být informována – sledujte, zdali na břehu nejsou umístěny např. výstražné tabule s barevnými symboly (zdroj: www.koupacivody.cz, registr IS PiVo, hygienické stanice).

  • Voda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.
  • Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.
  • Zhoršená jakost vody: mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců (těhotné ženy, děti, osoby trpící alergií, osoby s oslabeným imunitním systémem) by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
  • Voda nevhodná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
  • Voda nebezpečná ke koupání - zákaz koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.
  • Neměřeno nebo nedostatečná data pro stanovení kvality.

• Pokud se rozhodnete pro koupání ve vodě obsahující sinice, nebo kde je dokonce vytvořen vodní květ, neměl by být kontakt těla s vodou delší než cca 10 minut (jde o orientační dobu lišící se u každého člověka a nepřímo ji lze stanovit jako "varhánky na prstech"). Rozmočená kůže více přijímá látky ze svého okolí.
• Po vykoupání se doporučuje osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly. Otření ručníkem může způsobit rozbití buněk, vylití toxinů a jejich přímému kontaktu s kůží.
• Vodní květ se po hladině nádrže pohybuje podle toho, jak zrovna vane vítr. Často tak tvoří u břehu vysokou vrstvu, se kterou mohou do styku přijít například hrající si děti. Proto je vhodné před tímto rizikem děti varovat a hlídat.
• Závěrem je třeba poznamenat, že sinice jsou pouze jedním ze zdravotních rizik při koupání v přírodě. Při výběru vodní nádrže nebo toku by se měl každý řídit vlastním rozumem a nekoupat se ve vodě na první pohled znečištěné (olejovými skvrnami na hladině, zápachem, vrstvami bahna na dně apod.).