Jak může každý z nás přispět k opatřením proti vzniku vodního květu?

Tento text vznikl za podpory       
Strategie AV21

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku vodního květu je nutné snížit množství živin vstupujících do vody. Odpadní vody z domácností představují zdroj fosforu z mycích a čistících přípravků, prášků na praní atd., je tedy vhodné jejich používání omezit a nahradit je bezfosfátovými prostředky. V ČR platí zákaz prodeje fosfátových pracích prostředků od roku 2006, v celé Evropské unii jsou zakázány od června 2013 (Nařízení ES č. 648/2004 o detergentech) Fosfor se však stále vyskytuje v tabletách a přípravcích do myček na nádobí. V přípravcích do myček bude zakázán v celé EU až k 1. lednu 2017 (Nařízení č. 648/2004 ve znění pozdějších předpisů).

  • Používejte bezfosfátové prací a mycí prostředky.
  • Zahrádkáři by měli aplikovat hnojiva jen v nezbytně nutném množství, a to včetně hnoje. Nepoužívejte hnojiva a pesticidy na písčitých půdách a blízko povrchových vod. Živiny obsažené v hnojivech jsou deštěm splachovány do vod. Víte, že zemědělství je největším zdrojem znečištění vod dusíkem a fosforem?
  • Používejte sudy, nebo jiné nádrže a kanály pro záchyt dešťové vody. Nenechávejte dešťovou vodu ze střech a chodníků stékat přímo do povrchových vod. Tyto splachové vody jsou často smíchány s oleji, mastnotou a prachovými částečkami, které na sebe vážou kyslík, a ten poté není dostupný pro vodní organismy.
  • Nepokoušejte se likvidovat vzniklý vodní květ. Když voda „vykvete“, použití algicidů není dobrý nápad, protože většina těchto chemikálií sice sinice zabije, ale způsobí uvolnění toxinů z jejich buněk do vody. Tímto způsobem vzniká mnoho otrav lidí cyanotoxiny.
  • Mějte na paměti, že převaření vody nezničí cyanotoxiny a popřípadě může způsobit uvolnění dalších toxinů při zabití sinic.