Kvantifikace fytoplanktonu

Kontakt:
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
Tel.:
530 506 741
Fax: 541 126 231
E-mail:

Adresa pro dodání vzorků:
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Lidická 25/27, 602 00 Brno

Spolu se vzorky dodávejte objednávku na stanovení, kde budou uvedeny veškeré údaje nezbytné pro vystavení faktury. Jako dodavatele na objednávce uvádějte prosím: Sdružení Flos-Aquae, Kunešova 6, 643 00 Brno, IČO: 65767853 

Typy analýz a ceník

1) Terénní fluorescenční kvantifikace fytoplanktonu pomocí přístroje FluoroProbe

1 položka zahrnuje:

  • Nádrže – analýza distribuce chlorofylu-a ve vodním sloupci (hladina – dno) s rozlišením 4 základních skupin fytoplanktonu (zelené řasy, sinice, hnědé řasy, skrytěnky)
  • Vodní toky – analýza distribuce chlorofylu-a v příčném profilu toku na 3 místech (břehy a střed toku, lze upravit dle konkrétních požadavků) s rozlišením 4 základních skupin fytoplanktonu (zelené řasy, sinice, hnědé řasy, skrytěnky)
  • Poskytnutí všech naměřených dat ve formě zpracovatelné v běžných kancelářských aplikacích (MS Excel); tabulky + grafické znázornění
  • Základní interpretace vyplývající z množství a složení fytoplanktonu (trofie)

Cena 1 položky – 1200 Kč bez DPH

2) Laboratorní fluorescenční kvantifikace fytoplanktonu pomocí přístroje FluoroProbe

1 položka zahrnuje:

  • Stanovení celkového chlorofylu-a v 1 vzorku s rozlišením 4 základních skupin fytoplanktonu (zelené řasy, sinice, hnědé řasy, skrytěnky)
  • Poskytnutí všech naměřených dat ve formě zpracovatelné v běžných kancelářských aplikacích (MS Excel); tabulky + grafické znázornění
  • Základní interpretace vyplývající z množství a složení fytoplanktonu (trofie)
  • Cena 1 položky – 500 Kč bez DPH. Od 3. vzorku se cena 1 položky snižuje na 400 Kč.

UPOZORŇUJEME, ŹE UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DALŠÍ NÁKLADY (CESTOVNÉ, ODBĚRY APOD.)! 

Reference na použité metodiky v domácí a zahraniční literatuře:

Beutler M., Wiltshire K.H., Meyer B., Moldaenke C., Luring C., Meyerhofer M., Hansen U.P., Dau H. (2002): A fluorometric method for the differentiation of algal populations in vivo and in situ. Photosynthesis Research 72(1), 39-53.

Leboulanger C., Dorigo U., Jacquet S., Le Berre B., Paolini G., Humbert J.F. (2002): Application of a submersible spectrofluorometer for rapid monitoring of freshwater cyanobacterial blooms: a case study. Aquatic Microbial Ecology 30(1), 83-89.

Gregor J., Maršálek B. (2003): In situ kvantifikace fytoplanktonu ve vodárenských nádržích (přednáška + příspěvek ve sborníku). Sborník „19. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie“, Praha, 5.-6. 2. 2003, 171-176.

Gregor J., Maršálek B. (2004): Freshwater phytoplankton quantification by chlorophyll a: a comparative study of in vitro, in vivo and in situ methods. Water Research 38(3), 517-522.

Gregor J., Maršálek B., Geriš R. (2004): Validace fluorescenční sondy FluoroProbe na vodárenských nádržích – srovnání se standardními metodami kvantifikace fytoplanktonu. Konference „Vodárenská biologie“, Praha, 4.-5. 2. 2004, 58-61.

Gregor J., Geriš R., Maršálek B., Heteša J., Marvan P. (2005): In situ quantification of phytoplankton in reservoirs using a submersible spectrofluorometer. Hydrobiologia 548(1), 141-151.

Ghadouani A., Smith R.E.H. (2005) Phytoplankton distribution in Lake Erie as assessed by a new in situ spectrofluorometric technique. Journal of Great Lakes Research 31(Suppl. 2), 154–167.

Gregor J., Maršálek B. (2006): Fluorescenční metody pro kvantifikaci cyanobakterií (sinic). Cyanobakterie 2006, Brno, 24.-25. 5. 2006, 91-95.