Podporujete výběrem pracího prášku nežádoucí růst sinic?

Michaela Drábková, Blahoslav Maršálek, Daniel Jančula

Správná citace tohoto textu je:
Drábková M., Maršálek B., Jančula D. (2005) Podporujete výběrem pracího prášku nežádoucí růst sinic? Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, http://www.sinice.cz.
Děkujeme vám, že při jakémkoliv dalším využití těchto informací vždy uvedete jejich zdroj. 

Tabulky sestavilo Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) v Brně, údaje byly zjištěny řádným laboratorním rozborem dle Č-E-I-11885, ČSN EN ISO 11885 a ČSN 681155 akreditovanou laboratoří Ecochem, a.s. Prostředky zakoupilo CCT v březnu a dubnu 2006. Projekt finančně podpořilo Sdružení Flos Aquae, Jihomoravský kraj a Kemwater ProChemie s.r.o. 

Základní souvislosti

Fosfáty Hlavní příčinou přemnožení sinic ve vodních nádržích je zvýšený obsah minerálních živin rozpuštěných ve vodě. V případě sinic se jedná především o fosfor ve formě fosfátu - tedy PO43-. V nemalé míře jsou fosfáty obsaženy v pracích prostředcích, z nichž se při praní fosfát dostává do splaškových odpadních vod. Fosfor lze ze splaškových vod částečně odstranit na čistírně odpadních vod (ČOV) ovšem to lze pouze v čistírnách s terciálním stupněm čištění. Většina ČOV v ČR tento stupeň čištění nemá a v řadě případů není odpadní voda čištěna vůbec. Tedy fosfor se z vašeho pracího prášku většinou dostane až do přírodních vod, kde nemalým dílem přispěje k rozvoji toxických sinic. Takto může na prací prášky připadat až polovina celkového znečištění fosforem!

Jak při praní či mytí nádobí zbytečně nezatěžovat životní prostředí

Fosfáty V současnosti je na trhu již dostatek pracích prášků, které fosfáty neobsahují. Fosfáty jsou v nich nahrazeny tzv. zeolity, což jsou látky podobné přírodním jílům - pro životní prostředí víceméně neškodné. Na druhou stranu se na českém trhu stále ještě objevuje řada pracích prášků, které fosfáty obsahují v nemalém množství a proto jsou fosfáty z pracích prášků v České republice stále významným zdrojem fosforu, který uniká do povrchových vod. Ke zlepšení situace může přispět každý, tím že při koupi pracího prášku bude vybírat prací prášky bez fosfátů. Z hlediska životního prostředí se za nejvhodnější považuje výběr tzv. kompaktních pracích prostředků, které jsou nejen bezfosfátové, ale také neobsahují soli, které pro praní nemají žádný význam a zbytečně zasolují povrchové vody - do prášků se přidávají proto, aby zůstaly sypké. Díky výrazně nižšímu dávkování jsou celkové náklady na jedno praní srovnatelné s běžnými pracími prášky. Pro ruční praní se pak doporučují přípravky mýdlové. Mýdlo se ve vodě velmi rychle a úplně rozkládá na látky v přírodě běžné.

Fosfáty Kromě fosfátů obsahují prací prášky celou řadu dalších chemických látek, proto životnímu prostředí ulevíme také správným dávkováním. To je uvedeno na každém obalu a závisí na tvrdosti vody - čím tvrdší voda, tím vyšší dávka. V ČR je ve vodovodech obvykle měkká voda, na dobré vyprání stačí proto nejnižší dávka doporučovaná výrobcem. Tvrdost vody si může každý zjistit telefonicky u správce vodovodu (vodárny) v místě svého bydliště. Je zbytečné přidávat pracího prostředku více.

Prakticky žádný prostředek na ruční mytí nádobí neobsahuje fosfor. Problém ale nastává u prostředků do myček, protože jsou práškové a ve vodě se nejprve musí rozpustit. Navíc je zde mechanická práce rukou nahrazena převážně chemickým účinkem. Všechny prostředky do myčky zatím fosfor obsahují, ale některé méně a některé více.

Bezfosfátové prací prášky

CSDPAV roce 1995 vešla v platnost "Dobrovolná dohoda o snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí" uzavřená mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků dne 22.3.1995. Stanovila limit pro celkový obsah fosforu 5,5 % hmotnosti pracího prostředku. Tento limit však již ani tehdy nebyl v prášcích překračován. Důležitější je Dodatek č.2 k této dohodě, který byl přijat dne 23.7.2001, ve kterém se výrobci mýdla, čistících a pracích prostředků zavazují zavést všechny výrobky jako bezfosfátové (tedy s obsahem fosforu do 0,1% hmotnosti) od začátku roku 2005. Plné znění dohody je k dispozici na stránkách Českého sdružení výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků. Do té doby, než se budeme na pultech setkávat již jen s bezfosfátovými prostředky, jako je tomu již delší dobu např. v Německu, je třeba si bezfosfátové prášky vybírat.