Popularizační činnost

V CCT jsou k dispozici texty sepsané pracovníky centra k jednotlivým aspektům problematiky cyanobakterií (sinic). Při jakémkoliv jejich dalším šíření a použití však vždy prosím citujte zdroj těchto informací (správná citace je vždy uvedena u daného textu), což platí i pro texty, které jsou na této stránce volně ke stažení.

V případě hlubšího zájmu o problematiku cyanobakterií je v CCT k dispozici široké spektrum dalších knih a článků ze všech oblastí, které s cyanobakteriemi a vodními květy souvisejí. Nejjednodušším způsobem, jak se k nim dostat, je napsat webmasterovi těchto stránek. Komplexní pohled na veškerou problematiku cyanobakterií podává např. sborník semináře Cyanobakterie 2004

Čtení a zajímavosti pro všechny

Informace odbornějšího rázu