Publikace pracovníků Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Publikace v mezinárodních odborných časopisech

Zde najdete přehled publikací pracovníků CCT v mezinárodních odborných časopisech z posledních let. Kliknutí na odkazy k abstraktům článků (ve veřejně přístupné databázi PubMed nebo přímo na stránkách časopisu) Vám může umožnit také následný přístup k plným textům!! Budete-li mít zájem o zaslání plných textů vybraných článků (včetně článků staršího data), které nebudou přístupné z Vašeho počítače, stačí napsat webmasterovi. Vaše žádost bude zaregistrována a separát bude zaslán na příslušnou adresu.

 

2014

Jiang, W., Chen, L., Batchu, S.R., Gardinali, P.R., Jaša, L., Maršálek, B., Zbořil, R., Dionysiou, D.D., O’Shea, K.E., Sharma. V.K. (2014): Oxidation of microcystin-LR by ferrate(VI): Kinetics, degradation pathways, and toxicity assessments. Environmental Science and Technology 48(20): 12164-12172. (abstrakt)

Marková, Z., Novák, P., Kašlík, J., Plachtová, P., Brázdová, M., Jančula, D., Machalová Šišková, K., Machala, L., Maršálek, B., Zbořil, R., Varma, R. (2014): Iron(II,III)–polyphenol complex nanoparticles derived from green tea with remarkable ecotoxicological impact. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2(7): 1674-1680. (abstrakt)

Mikula, P., Kalhotka, L., Jančula, D., Zezulka Š., Kořínková, R., Černý, J., Maršálek, B., Toman, P. (2014): Evaluation of antibacterial properties of novel phthalocyanines against Escherichia coli – Comparison of analytical methods. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology 138: 230-239. (abstrakt)

Jančula, D., Straková, L., Sadílek, J., Maršálek, B., Babica, P. (2014): Survey of cyanobacterial toxins in Czech water reservoirs – the first observation of neurotoxic saxitoxins. Environmental Science and Pollution Research 21(13): 8006-8015. (abstrakt)

Lev, J., Holba, M., Došek, M., Kalhotka, L., Mikula, P., Kimmer, D. (2014): A novel electrospun polyurethane nanofibre membrane – production parameters and suitability for wastewater (WW) treatment. Water Science and Technology 69(7): 1496-1501. (abstrakt)

Jančula, D., Mikula, P., Maršálek, B., Rudolf, P., Pochylý, F. (2014): Selective method for cyanobacterial bloom removal - hydraulic jet cavitation experience. Aquaculture International 22(2): 509-521. (abstrakt)

 

2013

Jančula, D., Maršálek, B., Babica, P. (2013): Photodynamic effects of 31 different phthalocyanines on a human keratinocyte cell line. Chemosphere 93(6): 870-874. (abstrakt)

Carpentier, C., Dahlhaus, A., van de Giesen, N., Maršálek, B. (2013): The influence of hard substratum reflection and calibration profiles on in situ fluorescence measurements of benthic microalgal biomass. Environmental Science: Processes & Impacts 15(4): 783-793. (abstrakt)

Adámek, Z., Maršálek, B. (2013): Bioturbation of sediments by benthic macroinvertebrates and fish and its implication for pond ecosystems: a review. Aquaculture International 21(1): 1-17. (abstrakt)

Lukeš, P., Člupek, M., Babický, V., Špetlíková, E., Sisrová, I., Maršálková, E., Maršálek, B. (2013): High power DC diaphragm discharge excited in a vapor bubble for the treatment of water. Plasma Chemistry and Plasma Processing 33(1 ): 83-95. (abstrakt)

 

2012

Lev, J., Holba, M., Kalhotka, L., Mikula P., Kimmer, D. (2012): Improvements in the structure of electrospun polyurethane nanofibrous materials used for bacterial removal from wastewater. International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology 1(1): 16-20. (fulltext)

Gomez, M., Dvořák, L., Růžičková, I., Holba, M., Wanner, J. (2012): Operational experience with a seasonally operated full-scale membrane bioreactor plant. Bioresource Technology 121: 241-247. (abstrakt)

Jančula, D., Maršálek, B. (2012): Seven years from the first application of polyaluminium chloride in the Czech Republic - effects on phytoplankton communities in three water bodies. Chemistry and Ecology 28(6): 535-544.(abstrakt)

Holba, M., Plotěný, K., Dvořák, L., Gómez, M., Růžičková, I. (2012): Full-scale applications of membrane filtration in municipal wastewater treatment plants. Clean-Soil Air Water 40(5): 479-486. (abstrakt)

Nováková, K., Bláha, L., Babica, P. (2012): Tumor promoting effects of cyanobacterial extracts are potentiated by anthropogenic contaminants – evidence from in vitro study. Chemosphere 89(1): 30-37. (abstrakt)

Mikula, P., Zezulka Š., Jančula, D., Maršálek, B. (2012): Metabolic activity and membrane integrity changes in Microcystis aeruginosa – new findings on hydrogen peroxide toxicity in cyanobacteria. European Journal of Phycology 47(3): 195-206. (abstrakt)

Jančula, D., Maršálek, B. (2012): The toxicity of phthalocyanines to the aquatic plant Lemna minor (duckweed) – Testing of 31 compounds. Chemosphere 88(8): 962-965. (abstrakt)

Maršálek, B., Jančula, D., Maršálková, E., Mashlan, M., Šafářová, K., Tuček, J., Zbořil, R. (2012): Multimodal action and selective toxicity of zerovalent iron nanoparticles against cyanobacteria. Environmental Science and Technology 46(4): 2316-2323. (abstrakt)

 

2011

Adámek, Z., Sikora, J., Bláha, L., Maršálek, B. (2011): Screening assessment of cyanobacterial embryotoxicity to Japanese medaka, Oryzias latipes (Actinopterygii: Beloniformes, Adrianichthyidae). Acta Ichthyologica et Piscatoria 41(4): 293-299. (abstrakt)

Bártová, K., Hilscherová, K., Babica, P., Maršálek, B., Bláha, L. (2011): Effects of microcystin and complex cyanobacterial samples on growth and oxidative stress paramaters in green alga Pseudokirchneriella subcapitata and comparison with the effects of model oxidative stressor, herbicide paraquat. Environmental Toxicology 26(6): 641-648. (abstrakt)

Bártová, K., Hilscherová, K., Babica, P., Maršálek, B. (2011): Extract of Microcystis water bloom affects cellular differentiation in filamentous cyanobacterium Trichormus variabilis (Nostocales, Cyanobacteria). Journal of Applied Phycology 23(6): 967-973. (abstrakt)

Palíková, M., Mareš, J., Kopp, R., Hlávková, J., Navrátil, S., Adamovský, O., Chmelař, L., Bláha L. (2011): Accumulation of microcystins in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus L., and effects of complex cyanobacterial bloom on the dietetic quality of muscles. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 87(1): 26-30. (abstrakt)

Jančula, D., Maršálková, E., Maršálek, B. (2011): Organic flocculants for the removal of phytoplankton biomass. Aquaculture International 19(6): 1207-1216. (abstrakt)

Jančula, D.,  Maršálek, B. (2011): Critical review of actually available chemical compounds for prevention and management of cyanobacterial blooms. Chemosphere 85(9): 1415-1422. (abstrakt)

Nováková, K., Babica, P., Adamovský, O., Bláha, L. (2011): Modulation of gap-junctional intercellular communication by a series of cyanobacterial samples from nature and laboratory cultures. Toxicon 58(1): 76-84. (abstrakt)

Jančula, D., Mikula, P., Maršálek, B. (2011): Effects of polyaluminium chloride on the freshwater invertebrate Daphnia magna. Chemistry and Ecology 27(4): 351-357. (abstrakt)

Neustupa, J., Eliáš, M., Škaloud, P., Němcová, Y., Šejnohová, L. (2011): Xylochloris irregularis gen. et sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta), a novel subaerial coccoid green alga. Phycologia 50(1): 57-66. (abstrakt)

 

2010

Ziková, A., Trubiroha, A., Wiegand, C., Wuertz, S., Rennert, B., Pflugmacher, S., Kopp, R., Mareš, J., Spurný, P., Kloas, W. (2010): Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning detoxification. Journal of Environmental Monitoring 12(12): 2276-2281. (abstrakt)

Eliáš, M., Němcová, Y., Škaloud, P., Neustupa, J., Kaufnerová, V., Šejnohová, L. (2010): Hylodesmus singaporensis gen. et sp nov., a new autosporic subaerial green alga (Scenedesmaceae, Chlorophyta) from Singapore. Interantional Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 60(5): 1224-1235. (abstrakt)

Bláha, L., Babica, P., Hilscherová, K., Upham, B.L. (2010): Inhibition of gap-junctional intercellular communication and activation of mitogen-activated protein kinases by cyanobacterial extracts - Indications of novel tumor-promoting cyanotoxins? Toxicon 55(1): 126-134. (abstrakt)

Jančula, D., Gregorová, J., Maršálek, B. (2010): Algicidal and cyanocidal effects of selected isoquinoline alkaloids. Aquaculture Research 41(4): 598-601. (abstrakt)

Kohoutek, J., Maršálek, B., Bláha, L. (2010): Evaluation of the novel passive sampler for cyanobacterial toxins microcystins under various conditions including field sampling. Analytical and Biaonalytical Chemistry 397(2): 823-828. (abstrakt)

Jančula, D., Bláhová, L.,  Karásková, M.,  Maršálek, B. (2010): Degradation of natural toxins by phthalocyanines-example of cyanobacterial toxin, microcystin. Water Science and Technology. 62(2): 273-278. (abstrakt)

Pikula, J., Banďouchová, H., Hilscherová, K., Pašková, V., Sedláčková, J., Adamovský, O., Knotková, Z., Lány, P., Machát, J., Maršálek, B., Novotný, L., Pohanka, M., Vitula, F. (2010): Combined exposure to cyanobacterial biomass, lead and the Newcastle virus enhances avian toxicity. Science of the Total Environment. 408(21): 4984-4992. (abstrakt)

Bláha, L., Bláhová, L., Kohoutek, J., Adamovský, O., Babica, P., Maršálek, B. (2010): Temporal and spatial variability of cyanobacterial toxins microcystins in three interconnected freshwater reservoirs. Journal of The Serbian Chemical Society. 75(9): 1302-1312. (abstrakt)

 

2009

Jančula, D., Maršálek, B., Novotná, Z., Černý, J., Karásková, M., Rakušan, J. (2009): In search of the main properties of phthalocyanines participating in toxicity against cyanobacteria. Chemosphere 77(11): 1520-1525. (abstrakt)

Maršálková, E., Malá, J. (2009): Effect of solidification on leachability of trace metals from ashes and ecotoxicity of leachates. Chemické Listy 103(7): 595-598. (abstrakt )

Kopp, R., Mareš, J., Palíková, M., Navrátil, S., Kubíček, Z., Ziková, A., Hlávková, J., Bláha, L. (2009): Biochemical parameters of blood plasma and content of microcystins in tissues of common carp (Cyprinus carpio L.) from a hypertrophic pond with cyanobacterial water bloom. Aquaculture Research 40(15): 1683-1693. (abstrakt )

Bláhová, L., Oravec, M., Maršálek, B., Šejnohová, L., Šimek, Z., Bláha, L. (2009): The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermopsin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods. Toxicon 53(5): 519-524. (abstrakt )

 

2008

Mazurová, E., Hilscherová, K., Jálová, V., Kohler, H.R., Triebskorn, R., Giesy, J.P., Bláha, L. (2008):   Endocrine effects of contaminated sediments on the freshwater snail Potamopyrgus antipodarum in vivo and in the cell bioassays in vitro. Aquatic Toxicology 89(3): 172-179. (abstrakt )

Tijdens, M., van de Waal, D.B., Slováčková, H., Hoogveld, H.L., Gons, H.J. (2008): Estimates of bacterial and phytoplankton mortality caused by viral lysis and microzooplankton grazing in a eutrophic lake. Freshwater Biology 53(6): 1126-1141. (abstrakt )

Slováčková, H., Maršálek, B. (2008): Virioplankton and microbial communities in two Czech rivers (Svratka and Morava River). Aquatic Sciences 70: 282-291. (abstrakt )

Smutná, M., Hilscherová, K., Pašková, V., Maršálek, B. (2008): Biochemical parameters in Tubifex tubifex as an integral part of complex sediment toxicity assessment. Journal of Soils and Sediments. 8(3): 154-164. (abstrakt )

Pašková, V., Adamovský, O., Pikula, J., Skočovská, B., Banďouchová, H., Horáková, J., Babica, P., Maršálek, B., Hilscherová, K. (2008): Detoxification and oxidative stress responses along with microcystins accumulation in Japanese quail exposed to cyanobacterial biomass. Science of the Total Environment 398(1-3): 34-47.  (abstrakt )

Upham, B., Bláha, L., Babica, P., Park, J.S., Sovadinová, I., Pudrith, C., Rummel, A., Weis, L.,Sai, K., Tithof, P., Guzvic, M., Vondráček, J., Machala, M., Trosko, J. (2008): Tumor promoting properties of a cigarette smoke prevalent polycyclic aromatic hydrocarbon as indicated by the inhibition of gap junctional intercellular communication via phosphatidylcholine-specific phospholipase C. Cancer Science 99(4): 696-705. (abstrakt )

Bláhová, L., Babica, P., Adamovský, O., Kohoutek, J., Maršálek, B., Bláha, L. (2008): Analyses of cyanobacterial toxins (microcystins, cylindrospermopsin) in the reservoirs of the Czech Republic and evaluation of health risks. Environmental Chemistry Letters 6(4): 223-227. (abstrakt )

Jančula, D., Drábková, M., Černý, J., Karásková, M., Kořínková, M., Rakušan, J., Maršálek, B. (2008): Algicidal activity of phthalocyanines - screening of 31 compounds. Environmental Toxicology 23(2): 218-223. (abstrakt )

Gregor, J.,  Jančula, D., Maršálek, B. (2008): Growth assays with mixed cultures of cyanobacteria and algae assessed by in vivo fluorescence: One step closer to real ecosystems? Chemosphere 70(10): 1873-1878. (abstrakt)

Mazurová, E., Hilscherová, K., Triebskorn, R., Kohler, H.R., Maršálek, B., Bláha, L. (2008): Endocrine regulation of the reproduction in crustaceans - identification of potential targets for toxicants and environmental contaminants. Biologia 63(2): 139-150. (abstrakt )

Kohoutek, J., Babica, P., Bláha, L., Maršálek, B. (2008): A novel approach for monitoring of cyanobacterial toxins - development and evaluation of the passive sampler for microcystins. Analytical and Bioanalytical Chemistry 390(4): 1167-1172. (abstrakt )

Jančula, D., Drábková, M., Adámek, Z., Maršálek, B. (2008): Changes in the photosynthetic activity of Microcystis colonies after gut passage through Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix). Aquaculture Research 39(3): 311-314. (abstrakt )

Bernardová, K., Babica, P., Maršálek, B., Bláha, L. (2008): Isolation and endotoxin activities of lipopolysaccharides from cyanobacterial cultures and complex water blooms and comparison with the effects of heterotrophic bacteria and green alga. Journal of Applied Toxicology 28(1): 72-77. (abstrakt )

 

2007

Bláhová, L., Babica, P., Maršálková, E., Smutná, M., Maršálek, B., Bláha, L. (2007): Concentrations and seasonal trends of extracellular microcystins in freshwaters of the Czech Republic - results of the national monitoring program. CLEAN - Soil, Air, Water 35(4): 348-354. (abstrakt )

Babica, P., Hilscherová, K., Bártová, K., Bláha, L., Maršálek, B. (2007): Effects of dissolved microcystins on growth of planktonic photoautotrophs. Phycologia 46(2): 137-142. (abstrakt )

Welker, M., Šejnohová, L., Némethová, D., von Dohren, H., Jarkovský, J., Maršálek, B. (2007): Seasonal shifts in chemotype composition of Microcystis sp. communities in the pelagial and the sediment of a shallow reservoir Limnology and Oceanography 52(2): 609-619. (abstrakt )

Drábková, M., Maršálek, B., Admiraal, W. (2007): Photodynamic therapy against cyanobacteria. Environmental Toxicology 22(1): 112-115. (abstrakt )

Drábková, M., Admiraal, W., Maršálek, B. (2007): Combined exposure to hydrogen peroxide and light - selective effects on cyanobacteria, green algae, and diatoms. Environmental Science and Technology 41(1): 309-314. (abstrakt)

Adamovský, O., Kopp, R., Hilscherová, K., Babica, P., Palíková, M., Pašková, V., Navrátil, S., Maršálek, B., Bláha, L. (2007): Microcystins kinetics (bioaccumulation, elimination) and biochemical responses in common carp and silver carp exposed to toxic cyanobacterial blooms. Environmental Toxicology and Chemistry 26(12): 2687-2693. (abstrakt)

Skočovská, B., Hilscherová, K., Babica, P., Adamovský, O., Banďouchová, H., Horáková, J., Knotková, Z., Maršálek, B., Pašková, V., Pikula, J. (2007). Effects of cyanobacterial biomass on the Japanese quail. Toxicon. 49(1): 493-803. (abstrakt )

Palíková, M., Krejčí, R., Hilscherová, K., Babica, P., Navrátil, S., Kopp, R., Bláha, L. (2007): Effect of different cyanobacterial biomasses and their fractions with variable microcystin content on embryonal development of carp (Cyprinus carpio L.). Aquatic Toxicology 81(3): 312-318. (abstrakt )

Gregor, J., Maršálek, B., Šípková, H. (2007): Detection and estimation of potentially toxic cyanobacteria in raw water at the drinking water treatment plant by in vivo fluorescence method. Water Research 41(1): 228-234. (abstrakt )

Zounková, R., Odráška, P., Doležalová, L., Hilscherová K., Maršálek, B., Bláha, L. (2007): Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. Environmental Toxicology and Chemistry 26(10): 2208-2214.  (abstrakt )

Jančula, D., Suchomelová, J., Gregor, J., Smutná, M., Maršálek, B., Táborská, E. (2007): Effects of aqueous extracts from five species of the family Papaveraceae on selected aquatic organisms. Environmental Toxicology 22(5): 480-486. (abstrakt )

Drábková, M., Matthijs, H.C.P., Admiraal, W., Maršálek, B. (2007): Selective effects of H2O2 on cyanobacterial photosynthesis. Photosynthetica 45(3): 363-369. (abstrakt )

Zahradníčková, H., Hušek, P., Šimek, P., Hartvich, P., Maršálek, B., Holoubek, I. (2007): Determination of D- and L-amino acids produced by cyanobacteria using gas chromatography on Chirasil-Val after derivatization with pentafluoropropyl chloroformate. Analytical and Bioanalytical Chemistry 388(8): 1815-1822. (abstrakt )

 

2006

Burýšková, B., Hilscherová, K., Babica, P., Vršková, D., Maršálek, B., Bláha, L. (2006): Toxicity of complex cyanobacterial samples and their fractions in Xenopus laevis embryos and the role of microcystins. Aquatic Toxicology 80(4): 346-354. (abstrakt )

Pavlova, V., Babica, P., Todorova, D., Bratanova, Z., Maršálek, B. (2006): Contamination of some reservoirs and lakes in Republic of Bulgaria by microcystins. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 34(5): 437-441. (abstrakt )

Welker, M., Maršálek, B., Šejnohová, L., von Dohren, H. (2006): Detection and identification of oligopeptides in Microcystis (cyanobacteria) colonies: Toward an understanding of metabolic diversity. Peptides 27(9): 2090-2103. (abstrakt )

Feldmannová, M., Hilscherová, K., Maršálek, B., Bláha, L. (2006): Effects of N-heterocyclic polyaromatic hydrocarbons on survival, reproduction, and biochemical parameters in Daphnia magna. Environmental Toxicology 21(4): 425-431. (abstrakt )

Babica, P., Kohoutek, J., Bláha, L., Adamovský, O., Maršálek, B. (2006): Evaluation of extraction approaches linked with ELISA and HPLC for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with different organic material content. Analytical and Bioanalytical Chemistry 385(8): 1545-1551. (abstrakt )

Zeisbergerová, M., Košťál, V., Šrámková, M., Babica, P., Bláha, L., Glatz, Z., Kahle, V. (2006): Separation of microcystins on monolithic electrochromatography columns. Journal of Chromatography B 841: 140-144. (abstrakt )

Burýšková, B., Bláha, L., Vršková, D., Šimková, K., Maršálek, B. (2006): Sublethal toxic effects and induction of glutathione S-transferase by short chain chlorinated paraffins (SCCPs) and C-12 alkane (dodecane) in Xenopus laevis frog embryos. Acta Veterinaria Brno 75(1): 115-122. (abstrakt )

Babica, P., Bláha, L., Maršálek, B. (2006): Exploring the natural role of microcystins - review of effects on photoautotrophic organisms. Journal of Phycology 42(1): 9-20. (abstrakt )

 

2005

Babica, P., Bláha, L., Maršálek, B. (2005): Removal of microcystins by phototrophic biofilms: a microcosm study. Environmental Science and Pollution Research 12(6): 369-374. (abstrakt )

Gregor, J., Geriš, R., Maršálek, B., Heteša, J., Marvan, P. (2005): In situ quantification of phytoplankton in reservoirs using a submersible spectrofluorometer. Hydrobiologia 548(1): 141-151. (abstrakt )

Gregor, J., Maršálek, B. (2005): A simple in vivo fluorescence method for the selective detection and quantification of freshwater cyanobacteria and eukaryotic algae. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 33(2): 142-148. (abstrakt )

 

2004

Bláha, L., Kopp, R., Šimková, K., Mareš, J. (2004): Oxidative stress biomarkers are modulated in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) exposed to microcystin producing cyanobacterial water blooms. Acta Veterinaria Brno 73: 477-482. (fulltext )

Maršálek, B., Bláha, L. (2004): Comparison of 17 biotests for detection of cyanobacterial toxicity. Environmental Toxicology 19(4): 310-317. (abstrakt )

Gavel, A., Maršálek, B. (2004): A novel approach for phytotoxicity assessment by CCD fluorescence imaging. Environmental Toxicology 19(4): 429-432. (abstrakt )

Bláha, L., Sabater, S., Babica, P., Vilalta, E., Maršálek, B. (2004): Geosmin occurrence in riverine cyanobacterial mats: is it causing a significant health hazard? Water Science and Technology 49(9): 307-312. (abstrakt )

Gregor, J., Maršálek, B. (2004): Freshwater phytoplankton quantification by chlorophyll a: a comparative study of in vitro, in vivo and in situ methods. Water Research 38(3): 517-522. (abstrakt )