Informační systém (IS) pro monitoring toxických sinic

 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny RECETOX Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 

Centrum pro Cyanobakterie a jejich toxiny finalizuje práce na webovém informačním systému (IS) pro monitoring toxických sinic. Systém bude mít část veřejnou (statistiky, informace o konkrétních nádržích) a autentizovanou (vkládání informací a jejich správa). V současnosti jsou obě části finalizovány.

Systém kompiluje data z odběrů vodních květů sinic z nádrží ČR od roku 1993 a bude umožňovat kvalitativní a kvantitativní popis časových trendů a prostorové variability ve výskytu, kvalitě (složení a taxonomické zařazení hlavních skupin fytoplanktonu) a toxicitě vodních květů sinic (analýzy toxinů sinic, zejména microcystiny)

Typy dat v IS:

  • informace o nádržích (GPS poloha, využití - vodárenství, rekreace, technologie atd.)
  • informace o stavu vodního květu při jednotlivých odběrech
  • informace o složení vodních květů při jednotlivých odběrech
  • koncentrace microcystinů a dalších toxinů ve vodách a v biomase sinic

Vybrané základní statistiky

(update leden 2007 - stále probíhá update)

  • počet lokalit: cca 110
  • vzorkování na lokalitě: min 3x za sezonu
  • počet vzorků: cca 2500 (vody, biomasy, fixované vzorky na taxonomické rozbory atd.)
  • počet vzorků biomas sinic analyzovaných na microcystiny: cca 800
  • počet vzorků vod analyzovaných na microcystiny: cca 600
Obrázek 1: Datový model
Schéma
 
Obrázek 2: Náhled na vizuální stránku připravovaného IS
Screenshot