Pomozte vyčistit naše vody od sinic

Text plakátu připraveného ve spolupráci CCT a Jihomoravského kraje
 

Správná citace tohoto textu je:
Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (2005) Pomozte vyčistit naše vody od sinic. Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, http://www.sinice.cz/.
Děkujeme vám, že při jakémkoliv dalším využití těchto informací vždy uvedete jejich zdroj. 

Voda

Skvostný dar přírody, bez kterého není života. Ne vždy se ale k vodě chováme s úctou, jakou by si dárkyně života zasloužila. Do vody se díky lidské činnosti dostává kromě látek jedovatých  i mnoho živin. Znečištění řek a nádrží živinami (eutrofizace) je závažný problém současného světa, který vede k tvorbě vodních květů sinic.

Sinice = cyanobakterie

Přestože jsou zelené, nejsou to rostliny ani řasy, ale bakterie. Sinice neboli cyanobakterie jsou téměř všudypřítomné, protože jsou velice přizpůsobivé. Sinicím vodních květů vyhovuje prostředí teplých nádrží s vysokým obsahem živin - především fosforu, a toho jim člověk dopřává plnými doušky.

Co sinice způsobují při přemnožení?

Lidem:

  • Kontakt se sinicemi může vyvolat alergické reakce, ekzémy, zánět spojivek, průjmy a zvracení Dlouhodobé působení vede k poruchám funkce jater, imunitního nebo nervového systému.
  • Při úpravách pitné vody z "kvetoucích nádrží" se uvolňují jedy sinic - cyanotoxiny a jejich odstranění vyžaduje speciální drahé technologie.
  • Zdravotní riziko může vzniknout při konzumaci ryb z nádrží s vodními květy a zeleniny zavlažované vodou se sinicemi.

Přírodě:

  • Souvislá vrstva vodního květu na hladině zamezuje průniku světla do nádrže a způsobí tak smrt organizmů, které světlo potřebují.
  • Cyanotoxiny působí poškození nebo i smrt některých vodních organizmů.
  • Sinice spotřebovávají kyslík ve vodě (hlavně dýcháním v noci a při rozkladu na podzim), a proto se v mnohých případech udusí ryby.

Jak si chránit své zdraví?

  • V případě styku "sinicové" vody s pokožkou se nikdy neutírejte ručníkem hned po vykoupání, rozbitím buněk sinic na těle se uvolní jejich toxiny. Nejdříve se osprchujte!
  • Vyvarujte se požití vody se sinicemi.
  • Stejná pravidla jako pro ochranu zdraví lidí platí také pro psy i ostatní domácí a hospodářská zvířata.

Jak pomoci?

POUŽÍVEJTE BEZFOSFÁTOVÉ PRACÍ A MYCÍ PROSTŘEDKY! NEVYPOUŠTĚJTE NEČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY PŘÍMO DO PŘÍRODY!

Fosfátové mycí a prací prostředky zodpovídají ve splaškových vodách za 1/3 znečištění fosforem!

Další informace včetně seznamu bezfosfátových mycích a pracích prostředků najdete na www.sinice.cz.