Aktuality

14/9/2012
Týden vědy a techniky 2012

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 1. - 15. listopadu 2012 již dvanáctý ročník festivalu "Týden vědy a techniky". Součástí této akce budou např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. V pondělí 5. listopadu od 17:00 se na hvězdárně v Brně na Kraví hoře uskuteční přednáška Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. "Energie řas a sinic".
V rámci "Týdne vědy" proběhne také den otevřených dveří na Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR. Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 7. listopadu 2012 od 9:00 do 12:00 hodin na našem pracovišti na adrese Lidická 25/27, 602 00 Brno (vedle hotelu Slovan). Každou celou hodinu bude probíhat přednáška o práci a nových vědeckých poznatcích pracoviště.
(stránky Týdne vědy a techniky) | program "Týdne vědy a techniky" - Brno) | informace k přednášce "Energie řas a sinic" | informace ke dni otevřených dveří)


21/8/2012
Článek o Botanickém ústavu AV ČR (a našem oddělení) v Hospodářských novinách

Dne 2. srpna 2012 vyšel v Hospodářských novinách v sekci "5 nadějí pro českou vědu" článek nazvaný "Chloubou botaniků je alarm na výskyt sinic" popisující výzkumné aktivity na BÚ AV ČR i na našem pracovišti. Článek si můžete přečíst na Enviwebu na níže uvedeném odkazu.
(celý článek)


29/5/2012
Přednáška "Ekotoxikologie nanomateriálů" - 1. června, Brno

Dovolujeme si pozvat případné zájemce na přednášku Prof. Virendra Sharmy, Ph.D. z Florida Institute of Technology nazvanou "Ecotoxicology of nanomaterials". Přednáška, která je pořádána ve spolupráci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Botanického ústavu AV ČR, se bude konat v pátek 1. června 2012 od 13:00 hodin v přednáškové místnosti ve 4. patře budovy brněnského univerzitního kampusu na adrese Kamenice 3, Brno.
(další informace)


29/5/2012
Konference "Vodní nádrže 2012" - 26. - 27. září, Brno

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře, spřízněné odborníky a přátele na konferenci s mezinárodní účastí "Vodní nádrže 2012" konanou v termínu 26. - 27. září 2012 v hotelu Voroněž v Brně.
(více informací - 1. cirkulář)


2/4/2012
Kurz "Publikování výsledků VaV a jejich popularizace nejen pro odbornou veřejnost" - 12. - 13. dubna, Brno

Realizační tým projektu MUNRO srdečně zve případné zájemce na kurz "Publikování výsledků VaV a jejich popularizace nejen pro odbornou veřejnost", který se bude konat ve dnech 12.-13. dubna 2012 v zasedací místnosti Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR v Brně na Lidické 25/27.
(další informace)


27/2/2012
Nabídka doktorského studia

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (PřF, MU Brno) vyhlašuje témata doktorského studijního programu v oboru "Ekotoxikologie" se zahájením ve školním roce 2012/2013. Na oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR v Brně na Lidické bude realizováno řešení čtyřech témat. Témata "Studium toxicity sinic s využitím moderních in vitro modelů" resp. "In vitro metody pro identifikaci a charakterizaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií" budou řešena pod dohledem školitele RNDr. Pavla Babici, Ph.D., témata „Toxikologické a ekotoxikologické hodnocení nově syntetizovaných nanomateriálů kovů“ resp. „Ftalocyaniny – ekotoxicita a osud v životním prostředí“ pak pod dohledem školitele Mgr. Daniela Jančuly, Ph.D.
(témata RNDr. Pavla Babici, Ph.D. - další informace | témata Mgr. Daniela Jančuly, Ph.D. - další informace)


25/1/2012
Výzkumné projekty Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Na počátku roku 2012 byla našemu pracovišti přislíbena finanční podpora při řešení výzkumného projektu "CHEMOPREV - Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií". Projekt bude řešen pracovníky našeho oddělení pod vedením hlavního řešitele RNDr. Pavla Babici, Ph.D. v období 3/2012 12/2014. Cílem projektu, podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu LH - KONTAKT II pro podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, je především přispět k současnému výzkumu chemoprevence nádorových onemocnění optimalizací a použitím nového přístupu, který vychází z poznatků o významné roli dospělých kmenových a progenitorových buněk v procesech karcinogeneze.
(více informací o našich projektech)


13/12/2011
Rozhovor s Prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc. nejen o sinicích

Dnes 13. prosince 2011 odvysílal Český rozhlas 2 - Praha pořad "Je jaká je", jehož hostem byl vedoucí Centra pro cyanobakterie a jeho toxiny a laureát Ceny ministra životního prostředí České hlavy 2011 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Rozhovor s Prof. Maršálkem si můžete poslechnout prostřednictvím níže uvedeného odkazu.
(Vysílání pořadu Českého rozhlasu 2 "Je jaká je" s Prof. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc.)


22/11/2011
Česká hlava 2011

V pátek 18.11. 2011Česká hlava byly na slavnostním galavečeru na Vysoké škole ekonomické v Praze předány ceny nejprestižnější české soutěže pro vědce, techniky a studenty Česká hlava 2011. S potěšením a srdečnou gratulací oznamujeme, že Cenu ministra životního prostředí obdržel vedoucí Centra pro cyanobakterie a jeho toxiny (CCT) Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., který se spolu s Prof. Ing. Františkem Pochylým, CSc. z VUT Brno podílel na vývoji flexibilní destratifikační technologie pro řízení kvality vody ve vodních nádržích. Záznam slavnostního galavečera uvede Česká televize na svém prvním programu v sobotu dne 26.11. ve svém hlavním vysílacím čase.
(další informace na stránkách České hlavy)


25/10/2011
Týden vědy a techniky 1. - 11. listopadu 2011

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 1. - 11. listopadu 2011 "Týden vědy a techniky". Součástí této akce budou např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. V úterý 8. listopadu od 17:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskuteční přednáška Prof. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. "Putování sinic – možnosti přímého sledování a souvislosti s chemickými ukazateli kvality vody". Zároveň se zájemci mohou v rámci Dne otevřených dveří ústavů AV ČR seznámit s problematikou možností on-line detekce řas a sinic ve vodách pomocí fluorescenčních metod. Den otevřených dveří se koná ve středu 9. listopadu 2011 od 9:00 do 12:00 hodin na pracovišti BÚ AV ČR na adrese Lidická 25/27, 657 20 Brno (vedle hotelu Slovan).
(stránky Týdne vědy a techniky AV ČR 2011)


21/9/2011
Mezinárodní konference "Sinice 2011" - 13.10. - 14.10. 2011, Bratislava

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 13.-14. října 2011 pořádají naši slovenští kolegové ze společnosti SCAMPO s.r.o. mezinárodní konferenci "Sinice 2011". Na akci, která je pořádána pod záštitou státního tajemníka Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky, proběhne mimo jiné také blok přednášek nazvaný "Možnosti řešení problematiky vodního květu sinic – technologické postupy", v rámci něhož budou své příspěvky prezentovat pracovníci Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT). V případě Vašeho zájmu se můžete až do 7.10. 2011 registrovat k účasti na konferenci (viz níže uvedené odkazy).
(více informací | přihláška | záštita tajemníka MŽP SR)


9/8/2011
Determinační kurz "Fytobentos" - 31.10. - 2.11. 2011, Vyškovec

Centrum pro bioindikaci a revitalizaci při BÚ AV ČR si Vás dovoluje pozvat na 3. ročník determinačního kurzu "Fytobentos".  Akce se koná ve dnech 31. října - 2. listopadu  2011 ve Vyškovci v Bílých Karpatech.
(obecné informace o kurzu | pozvánka PDF | plakát PDF | program PDF | on-line přihláška)


9/5/2011
Praktický kurz "Analýzy struktury a interakcí biomakromolekul" - 2.5. - 6.5. 2011

Ve dnech 2.5. - 6.5. 2011 se pracovníci našeho oddělení P. Babica, P. Mikula, D. Vinklárková a M. Holba zúčastnili praktického kurzu „Analýzy struktury a interakcí biomakromolekul“ pořádaného v rámci projektu „Moderní biofyzikální metody – pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii“ operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR. Během kurzu, který byl pořádán pracovníky Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie Biofyzikálního ústavu AV ČR, jsme si osvojili základní principy izolace proteinů a DNA. Seznámili jsme se také se základy elektrochemie i s optickými metodami a imunometodami využívanými pro studium struktury DNA. Vzhledem k tomu, že některé z výše uvedených metod bychom do budoucna rádi zavedli také na našem pracovišti, podařilo se nám získat velmi cenné informace. Tímto nám dovolte vyjádřit upřímné poděkování pořádající organizaci a jejím pracovníkům (lektorům).


2/5/2011
Determinační kurz pro hydrobiology - 6.6. - 9.6. 2011, Javorník

Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny, Povodím Ohře a VŠCHT Praha pořádají i letos tradiční determinační kurz zaměřený na určování řas a sinic. Kurz je určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří. Vítáni jsou však všichni další zájemci. Kurz, který letos proběhne v Javorníku od 6.6. do 9.6., povedou lektoři z České algologické společnosti, kteří přednesou referáty o taxonomii, ekologii, určování různých skupin řas a sinic a dalších algologických zajímavostech.
(více informací | přihláška)


13/4/2011
Nabídka doktorského studia

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (PřF, MU Brno) vyhlašuje témata doktorských prací se zahájením ve školním roce 2011/2012. Na pracovišti Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) bude realizováno řešení témat "Studium toxicity sinic s využitím moderních in vitro modelů" resp. "Vývoj, optimalizace a využití pasivních vzorkovačů pro monitoring sinicových toxinů" pod dohledem školitele RNDr. Pavla Babici, Ph.D.
(bližší informace k tématu in vitro modelů | bližší informace k tématu pasivních vzorkovačů)


22/3/2011
Vyhlášení výsledků projektové soutěže "Příroda a děti"

V úterý 22.3. 2011 proběhlo vyhlášení dalšího ročníku projektové soutěže "Příroda a děti" pořádané ve spolupráci MC Kuřátka, Statutárního města Brna a Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT).
(další informace)


21/3/2011
Návrat Pavla Babici do CCT

Po čtyřletém pobytu v USA na Michigan State University se mezi členy našeho týmu opět vrátil přední český expert na problematiku toxinů sinic RNDr. Pavel Babica, Ph.D. Jeho výzkumná činnost bude po dobu následujících dvou let financována z prostředků poskytnutých Jihomoravským krajem a 7. rámcovým programem pro Výzkum a vývoj Evropské komise v rámci programu na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji - SoMoPro. Výzkum Pavla Babici bude zaměřen na možnosti použití pasivních vzorkovačů pro monitorování, hodnocení toxicity a hodnocení rizik sinicových toxinů.
(výstřižek z novin | video)


8/2/2011
Výzkumné projekty Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT)

Na sklonku roku 2010 se našemu pracovišti podařilo získat finanční podporu pro řešení 3 projektů aplikovaného výzkumu na období let 2011-2014. Dva projekty budou financovány z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jeden pak bude podporován Technologickou agenturou České republiky. Cílem řešení projektů je především výzkum a vývoj v oblasti technologií pro čištění odpadních vod a recyklace fosforu. (více informací o našich projektech)


15/9/2010
Týden vědy a techniky 1. - 7. listopadu 2010

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 1. - 7. listopadu 2010 "Týden vědy a techniky". Součástí této akce budou např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. V úterý 2. listopadu od 16:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskuteční přednáška Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. "Biodiverzita a masový rozvoj sinic". Zároveň se zájemci mohou v rámci Dne otevřených dveří ústavů AV ČR seznámit s problematikou biodiverzity sinic a řas, bioreaktorů pro dočišťování vod a poutání oxidu uhličitého nebo s krásami světa sinic, řas a drobných vodních živočichů pod mikroskopem. Den otevřených dveří se koná ve středu 3. listopadu 2010 na pracovišti BÚ AV ČR na adrese Lidická 25/27, 657 20 Brno (vedle hotelu Slovan).
(stránky Týdne vědy a techniky AV ČR 2010)


15/9/2010
Brněnské dny pro zdraví - přednáška a diskuse o čistotě a ochraně povrchových vod - 3. října 2010, Brno Lidická 25/27

V rámci 16. ročníku akce "Brněnské dny pro zdraví" pořádá oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. krátké přednášky s následnou diskusí o čistotě a ochraně povrchových vod. Přednášky se konají v neděli 3. října 2010 od 10:00 do 15:00 na pracovišti oddělení na adrese Lidická 25/27, 657 20 Brno (vedle hotelu Slovan).
(program 16. ročníku Brněnských dnů pro zdraví)


17/5/2010
Akreditace konference CYANOBAKTERIE 2010 - 8 kreditů

Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOZP) udělila dne 11.5. 2010 konferenci CYANOBAKTERIE 2010 celkem 8 kreditů v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb.
(udělení akreditace KVVOZP | více informací o konferenci)


16/4/2010
Program konference CYANOBAKTERIE 2010 sestaven

Dovolujeme si Vás upozornit, že v minulých dnech byl organizačním výborem konference CYANOBAKTERIE 2010 sestaven její program. Organizátoři konference si vyhrazují právo na případné drobné změny programu.
(program konference | více informací o konferenci)


15/4/2010
Seminář "Izolace a kultivace sinic a řas" - 30.4. 2010 Brno Lidická 25/27

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny vás srdečně zve na jednodenní seminář zaměřený na způsoby izolace a kultivace sinic a řas z přírodního materiálu do unialgálních kultur. Připravili jsme pro vás přednášku, na kterou bude kontinuálně navazovat praktikum v laboratoři. Seminář je určen pro studenty univerzit, pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří, příp. další zájemce. Přednášet bude RNDr. Eliška Zapomělová, Ph.D. z Hydrobiologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích.
(více informací | přihláška)


23/3/2010
Determinační kurz pro hydrobiology - 31.5. - 3.6. 2010, Nový Drahov

Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny, Povodím Ohře a VŠCHT Praha pořádají tradiční determinační kurz zaměřený na určování řas a sinic. Kurz, který letos proběhne v Novém Drahově od 31.5. do 3.6., je určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří. Vítáni jsou také další zájemci. Letos se kurz koná pod patronací starosty města Cheb a odboru životního prostředí MÚ Cheb.
(více informací | přihláška)


17/2/2010
Konference CYANOBAKTERIE 2010 - 16.-17.6. 2010, Brno

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha, Asociací pro vodu ČR, společností ASIO s.r.o., webovým portálem EnviWeb a časopisem Vodní hospodářství pořádají 4. ročník konference CYANOBAKTERIE. Akce se bude konat ve dnech 16.-17. června 2010 v Brně. Bližší informace sledujte na našich stránkách v sekci "Akce a semináře".


27/10/2009
Týden vědy a techniky 2. - 8. listopadu 2009

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 2. - 8. listopadu 2009 "Týden vědy a techniky". Součástí této akce budou např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. Ve středu 4. listopadu od 16:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskuteční přednáška RNDr. Lenky Šejnohové, Ph.D. a RNDr. Štěpána Zezulky, Ph.D. "Proč je voda zelená?" (více informací)


21/08/2009
Odborný seminář "Biokoroze - betony a ocelové konstrukce" - Brno - 16. září 2009

Česká nukleární společnost ve spolupráci s Centrem pro bioindikaci a revitalizaci (CBR) a Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) Vás zvou na odborný seminář "Biokoroze - betony a ocelové konstrukce". Akce se bude konat ve středu 16. září 2009 v Brně-Bohunicích v areálu univerzitního kampusu na Kamenici. Seminář je určen především pro správce energetických zařízení a jejich chladících systémů, pracovníky zabývající se stárnutím betonových a ocelových konstrukcí exponovaných vodním prostředím a chemiky energetických provozů. (více informací a přihláška)


21/07/2009
Stěhování pracoviště Brno Květná 8

Dovolujeme si Vás upozornit, že v minulých dnech proběhlo stěhování našeho pracoviště na Květné 8. Nově nás najdete na adrese Lidická 25/27, 657 20 Brno (vedle hotelu Slovan) ve 3. patře. Telefonický kontakt na sekretariát CCT (M. Sadílková) je 530 506 742, faxovat můžete na číslo 541 126 231. Kompletní seznam kontaktů na pracovníky CCT naleznete v sekci "Kontakty".


19/05/2009
Odborný seminář "Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace" - Praha - 11. června 2009

Česká vědecko-technická vodohospodářská společnost ve spolupráci s Centrem pro bioindikaci a revitalizaci (CBR) a Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT) Vás zve na odborný seminář "Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace". Akce se bude konat ve čtvrtek 11. června 2009 v Praze v Klubu techniků. (více informací a přihláška)


29/04/2009
Determinační kurz pro hydrobiology 2009 - Dolní Věstonice - 15. - 18. června 2009

Česká algologická společnost ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny, Povodím Ohře a VŠCHT Praha pořádají determinační kurz zaměřený na určování řas a sinic. Kurz, který se bude konat v termínu 15. - 18. června v Dolních Věstonicích, je určen především pro pracovníky hygienických, vodárenských a dalších hydroanalytických laboratoří, vítáni jsou však také všichni další zájemci. 
(více informací | přihláška)


10/03/2009
Determinační kurz Fytobentos 2009 - Vyškovec - 20. - 22. dubna 2009

Centrum pro bioindikaci a revitalizaci při BÚ AV ČR pořádá 2. ročník determinačního kurzu "Fytobentos 2009". Akce se koná ve dnech 20. - 22. dubna ve Vyškovci v Bílých Karpatech. (více informací a pozvánka)


13/02/2009
Podpora mladých pracovníků v oboru ekologie a ekotoxikologie sinic

Sdružení Flos Aquae vyhlašuje soutěž "Podpora mladých pracovníků v oboru ekologie a ekotoxikologie sinic".  
(podmínky soutěže)
(žádost o stipendium Sdružení Flos Aquae


27/10/2008
Odborné semináře ASIO s.r.o. - Brno - 30. října 2008, Praha - 4. listopadu 2008

Společnost ASIO s.r.o. pořádá ve dnech 30. října v Brně resp. 4. listopadu v Praze semináře "Návaznosti 2008 ... aneb proč čistíme odpadní vody". Semináře jsou určeny především pro projektanty, pracovníky veřejné správy, stavební firmy, ale i pro ostatní odbornou veřejnost. (více informací a pozvánka)


27/10/2008
Týden vědy a techniky 3. - 9. listopadu 2008

Akademie věd ČR pořádá ve dnech 3. - 9. listopadu 2008 "Týden vědy a techniky". Součástí této akce budou např. popularizační přednášky z různých vědních oborů určené pro širokou veřejnost. Ve středu 5. listopadu od 16:00 se v Literární kavárně knihkupectví Academia na Náměstí Svobody v Brně uskuteční přednáška Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. "Sinice - původci kyslíkaté atmosféry na planetě Zemi.


22/08/2008
Aktuální ceny produktů vydávaných Sdružením Flos Aquae

Atlas fytobentosu (CD) - 400,- Kč
Sborník Cyanobakterie 2008 (kniha) - 400,- Kč
Sborník Cyanobakterie 2006 (kniha) - 450,- Kč
Interaktivní klíč k určování sinic (CD) - 400,- Kč 
Všechny výše uvedené produkty je možno objednat u Hany Maršálkové na tel. čísle 732 753 299 případně na e-mailu ().


18/08/2008
Atlas fytobentosu na CD

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny ve spolupráci se Sdružením Flos Aquae vydalo dlouho očekávaný Atlas fytobentosu. CD Vám umožní naučit se základům poznávání nárostových společenstev sinic a řas pomocí názorných fotografií a interaktivních odkazů. Atlas doporučujeme podnikům Povodí, zdravotním ústavům a laboratořím vodárenských společností nebo také jako učební pomůcku pro výuku na univerzitách. (další informace


12/05/2008
Odborný seminář "Problematika biologického oživení chladících okruhů"
Brno, 12. června 2008

Ve čtvrtek 12. června 2008 se uskuteční jednodenní odborný seminář "Problematika biologického oživení chladících okruhů". (předběžný program semináře a další informace)


05/05/2008
Determinační kurz pro hydrobiology 2008
Chlum u Třeboně, 9. - 12. června 2008

Ve dnech 9. - 12. června 2008 se uskuteční tradiční determinační kurz pro hydrobiology. (více informací)


10/01/2008
Konference CYANOBAKTERIE 2008
Brno, hotel Myslivna 2. - 3. dubna 2008 

Konference je 3. ročníkem pokračování úspěšné konference Cyano 2004 a 2006. Je zaměřena na celou šíři problémů spojených s masovým rozvojem cyanobakterií a je určena pro pracovníky povodí, ZU, vodárenské společnosti a státní správy.

finální program | více informací 


12/07/2007
Kalibrace a měření sondami pro kvantifikaci pigmentů řas a sinic

Centrum pro sinice a jejich toxiny (CCT) uspořádalo seminář na téma "Kalibrace a měření sondami pro kvantifikaci pigmentů řas a sinic".


10/07/2007
Ceny Akademie věd ČR

Dne 26. června 2007 byly v Praze předány Ceny Akademie věd ČR. Kolektiv CCT je velmi hrdý na to, že jednu z cen pro mladé vědecké pracovníky získal i pracovník CCT Doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D., a to za projekt "Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR – trendy a nové mechanismy toxicity". (více informací)


15/05/2007
Prezentace Fytobentos 2007

Na adrese http://fytobentos.sinice.cz/stahuj.htm jsou k dispozici přednášky z proběhlého semináře Fytobentos 2007.


18/04/2007
Determinační kurz pro hydrobiology 2007

Ve dnech 11.-14. června 2007 se uskuteční tradiční determinační kurz pro hydrobiology. Veškeré informace naleznete v tomto PDF souboru.


10/04/2007
Semináře taxonomické sekce CCT

Dovolujeme si upozornit na menší organizační změny týkající se pravidelných seminářů taxonomické sekce, především pokud jde o místo konání a zpoplatnění účasti. Bližší informace a témata následujících seminářů najdete zde.


04/09/2006
Workshop "Cyanobacterial Water Blooms: Effects, Consequences and Management"

Ve dnech 1.-2. 9. 2006 se v brněnském hotelu Continental konal mezinárodní workshop "Cyanobacterial Water Blooms: effects, consequences and management". Informace, výstupy, fotografie, kontakty atd. budou již brzy k dispozici na těchto stránkách.


27/06/2006
Schůzky taxonomické sekce CCT

Taxonomická sekce CCT zve kolegy z vědeckých i prakticky zaměřených pracovišť na své pravidelné schůzky... (celý článek)


15/06/2006
Analýzy obsahu fosforu v pracích a mycích prostředcích

Přinášíme aktualizovaný přehled pracích a mycích prostředků s nulovým nebo sníženým obsahem fosforu. Najdete jej na stránce věnované fosfátům. Tento nový komplexní přehled tak nahrazuje souhrn několika různých studií, který byl na těchto stránkách dosud k dispozici.


26/05/2006
Konference Cyanobakterie 2006

CCT ve spolupráci s několika dalšími institucemi uspořádalo ve dnech 24.-25. 5. 2006 konferenci Cyanobakterie 2006. Byla to první akce tohoto rozsahu a formátu pořádaná pod hlavičkou našeho pracoviště. Doufáme, že si ji všichni (registrovaní) účastníci po odborné i společenské stránce užili přinejmenším stejně jako organizační výbor a těšíme se na dalších akcích CCT na shledanou.

Fotky z konference a pár dalších informací

Ti, kteří se z různých důvodů nemohli zúčastnit, si mohou zakoupit alespoň sborník. Jelikož se do něj nedopatřením nedostaly obrázky obsažené v příspěvku Prof. Jiřího Komárka, můžete si je stáhnout v tomto souboru (soubor formátu ZIP, 8 MB). Dále je dodatečně k dispozici abstrakt přednášky Doc. Josefa Hejzlara.


22/05/2006
Determinační kurz pro hydrobiology 2006

Determinační kurz pro hydrobiology 2006 se letos koná 12.-15. června 2006.


28/03/2006
Reakce CCT na článek "Je tu lék na sinice. Stát o něj nestojí".

V neděli 26.3.2006 vyšel na serveru akutalne.cz článek s výše uvedeným názvem. Protože v něm bylo zmíněno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, aniž měl kdokoliv z nás možnost se k dané problematice vyjádřit, přinášíme reakci na něj alespoň na našem webu.


07/03/2006
Fluorescenční sondy pro kvantifikaci fytoplanktonu in situ

Dne 23. března pořádá CCT konzultační seminář pro pracovníky spolupracujících organizací. Kromě pokračujícího letního monitoringu vodních květů sinic bude součástí semináře i přednáška  a diskuze o terénních fluorometrech pro kvantifikaci fytoplanktonu. V této souvislosti vám nabízíme krátký článek o principu fungování a typech těchto přístrojů.


03/03/2006
Zápis ze semináře "Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic"

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře "Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic", který se konal 23. února 2006 na pracovišti RECETOX v Brně.


27/01/2006
Semináře a konference v roce 2006

Přinášíme přehled plánovaných seminářů a konferencí (spolu)pořádaných CCT v roce 2006:
23. 2. 2006 Přípravky pro potlačení masového rozvoje sinic
23. 3. 2006 Konzultační seminář pro spolupracující organizace
24.-25. 5. 2006 konference Cyanobakterie 2006

Kalendář akcí