Sborník konference CYANOBAKTERIE 2006

CCT nabízí sborník z konference Cyanobakterie 2006 konané 24.-25. 5. 2006 v Brně. Cena 1 výtisku je 450,- Kč + poštovné. Sborník lze objednat u Hany Maršálkové, e-mailem na adrese hanasek@seznam.cz.

Sborník konference CYANOBAKTERIE 2006

Společně se sborníkem bude zaslána i faktura. Jako variabilní symbol uvádějte její číslo pro snadnou identifikaci platby.

Jelikož se do něj nedopatřením nedostaly obrázky obsažené v příspěvku Prof. Jiřího Komárka, můžete si je stáhnout v tomto souboru (soubor formátu ZIP, 8 MB). Dále je dodatečně k dispozici abstrakt přednášky Doc. Josefa Hejzlara.

 

Obsah sborníku:

Sekce ekologie cyanobakterií

Šejnohová L., Maršálek B.: Microcystis - dominující rod většiny vodních květů: autekologie, nové poznatky v autekologii
Zapomělová E.: Ekologie planktonních sinic rodu Anabaena - literární přehled
Komárková J.: Vliv rybí obsádky na složení fytoplanktonu v rybnících a přehradách
Komárek J.: Planktothrix a Aphanizomenon - příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou
Šejnohová L., Maršálek B., Welker M., Némethová D.: Lze predikovat výskyt toxických oligopeptidů u sinice rodu Microcystis mikroskopickým rozborem?

Sekce cyanotoxiny

Bláha L., Babica P., Kohoutek J., Bláhová L.: Koncentrace microcystinů v ČR - dlouhodobé trendy a sezónní variabilita
Adamovský O., Pašková V., Hilscherová K., Babica P., Bláha L., Maršálek B., Kopp R.: Bioakumulace microcystinu LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni
Skočovská B.,Adamovský O., Pašková V., Hilscherová K., Babica P., Maršálek B., Pikula J.: Toxicita vodních květů sinic pro ptáky - experimentální model na křepelkách
Babica P., Bláha L., Kohoutek J., Adamovský O., Bláhová L., Maršálek B.: Microcystiny v pitných vodách ČR
Babica P., Bláha L., Maršálek B.: Pokyny pro zájemce o analýzy microcystinů ve vodě, biomase sinic, rostlin a živočichů

Sekce metodiky

Babica P., Kohoutek J., Bláha L., Maršálek B.: Přehled metod stanovení microcystinů v různých matricích
Babica P., Bláha L., Maršálek B.: Doporučené metodiky kvantifikace microcystinů
Maršálek B., Gregor J., Pumann P.: Přehled metod pro kvantifikaci biomasy planktonních cyanobakterií (sinic)
Pumann P., Kožíšek F., Kupková O.: Systém sledování sinic (cyanobakterií) a cyanotoxinů na přírodních koupalištích v ČR
Gregor J., Maršálek B.: Fluorescenční metody pro kvantifikaci cyanobakterií (sinic)
Maršálek B., Hořanská L., Maršálková E., Feldmannová M.: Metody hodnocení účinnosti korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktonních sinic

Sekce terminologická

Maršálek B.: Nejasné pojmy v oblasti cyanobakterií a jejich toxinů

Sekce technologická

Maršálková E., Maršálek B.: Technologie pro odstraňování microcystinů ve vodárenských procesech
Babica P., Bláha L., Maršálek B.: Praktické zkušenosti s detekcí a odstraňováním microcystinů ve vodárenství
Maršálek B., Maršálková E., Feldmannová M.: Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií
Maršálek B., Drábková M., Maršálková E., Feldmannová M., Jančula D.: Omezení masového rozvoje planktonních sinic: sumarizace metod
Borovec J., Hejzlar J.: Hodnocení významu sedimentů v nádržích z hlediska vnitřního zatížení fosforem
Maršálek B., Feldmannová M.: Techniky pro ošetření sedimentů v nádržích
Vymazal J. : Využití mokřadů pro eliminaci fosforu z odpadních vod
Plotěný K., Sládek R.: Nové možnosti v odstraňování fosforu z odpadních vod
Jančula D., Maršálek B., Drábková M.: Přípravky pro redukci masového rozvoje sinic
Maršálek B., Maršálková E., Feldmannová M.: Plánování korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktonních sinic
Maršálek B., Jedličková B., Feldmannová M., Jančula D., Maršálková E., Drábková M.: Databáze metod, technik a prostředků pro omezení masového rozvoje planktonních sinic