Sborník konference CYANOBAKTERIE 2008

CCT nabízí sborník z konference Cyanobakterie 2008 konané 2.-3. dubna 2008 v Brně. Cena 1 výtisku je 400,- Kč  + poštovné. Sborník lze objednat u Hany Maršálkové, e-mailem na adrese hanasek@seznam.cz.

Společně se sborníkem bude zaslána i faktura. Jako variabilní symbol uvádějte její číslo pro snadnou identifikaci platby.

Obsah sborníku:

Sekce ekologie cyanobakterií - invazivní sinice

 • Kaštovský, J.: Úvod do problematiky invazivních sinic (a řas)
 • Komárek, J., Komárková, J.: Výskyt a šíření planktonních sinic v ČR
 • Šejnohová, L. et al.: Monitoring vodních květů sinic - aktuální rozšíření invazivních zástupců
 • Maršálková, E., Šejnohová, L., Maršálek, B.: Morfologie, ekologie a současné rozšíření toxické invazivní sinice Cylindrospermopsis raciborskii v ČR

Sekce cyanotoxiny 1

 • Bláha, L., Bláhová, L., Kohoutek, J., Adamovský, O., Babica, P., Vinklárková, D., Maršálek, B.:  „Tradiční“ a „nové“ cyanotoxiny ve vodách ČR
 • Kopp, R., Adamovský, O., Hilscherová, K., Ziková, A., Mareš, J., Navrátil, S., Palíková, M., Hlávková, J., Babica, P., Maršálek, B., Bláha, L.: Akumulace mikrocystinů v rybách a potravních řetězcích
 • Pikula, J., Adamovský, O., Banďouchová, H., Hilscherová, K., Horáková, J., Machát, J., Maršálek, B., Pašková, V., Valentíková, L.: Toxicita sinic pro ptáky

Sekce cyanotoxiny 2

 • Bláhová, L., Oravec, M., Šimek, Z., Maršálek, B., Bláha, L.: Analytické stanovení významných „tradičních“a „nových“ cyanotoxinů
 • Kubala, L., Bláhová, L., Kordačová, L., Okénková, K., Bártová, K., Bláha, L.: Lipopolysacharidy sinic, jejich stanovení a související toxicita
 • Chocholáčová, H., Kubát, M.: Metody stanovení microcystinu v pitných a povrchových vodách
 • Jezberová, J., Bernardová, K.: Genetické metodiky ke stanovení producentů cyanotoxinů
 • Kohoutek, J., Babica, P., Bláha, l., Maršálek, B.: Nový přístup ke sledování microcystinů ve vodě - vývoj a optimalizace pasivního vzorkovače

Sekce technologická

 • Maršálek, B., Maršálková, E., Vinklárková, D.: Projekty omezení rozvoje sinic: principy, postupy a zkušenosti
 • Jančula, D., Slováčková, H., Maršálek, B.: Možnosti ošetření vodního sloupce nádrží chemickými prostředky
 • Slováčková, H., Maršálek, B.: Biotické vztahy ve vodních ekosystémech a možnosti omezení rozvoje sinic
 • Borovec, J.: Metody snížení koncentrace „biodostupného“ fosforu v povodí a nádrži
 • Maršálek, B., Maršálková, E., Vinklárková, D.: Nové metody a trendy v omezení rozvoje sinic
 • Sysalová, K., Maršálek, B.: Metodický návod pro povolování korekčních přípravků proti masovému rozvoji sinic
 • Duras, J.: Zkušenosti s praktickou aplikací Al a Fe v lokalitě Bolevecký rybník, Plzeň
 • Mráz, O., Očásková, I., Maršálek, B.: Biologické ošetření nádrží a zdrojů v povodí: přehled a zkušenosti
 • Pumann, P., Kožíšek, F., Maršálek, B.: Hodnocení rizik z cyanotoxinů v rámci zpracování plánů pro zajištění bezpečnosti vody
 • Plotěný, K.: Nové trendy v udržitelné sanitaci
 • Maršálek, B., Vinklárková, D., Maršálková, E.: Aktuální stav celosvětové databáze metod, technik a prostředků pro omezení masového rozvoje vodních květů sinic