Systémy pro hodnocení trofie povrchových vod pomocí fytobentosu

Diskuzní seminář pořádaný 10. března 2005 v Brně v přednáškovém sále pracoviště RECETOX
 
 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny RECETOX Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

 

Cílem semináře bylo zhodnotit dosavadní stav metodik a norem používaných k hodnocení trofie povrchových vod pomocí bentických společenstev s důrazem na rozsivky se zaměřením na aplikaci WFD v České Republice.

Na úvod Doc. Blahoslav Maršálek shrnul problematiku hodnocení trofie a prezentoval stav zavádění metodiky v ostatních evropských zemích. Následně proběhla diskuze nad následujícími tématickými okruhy:

Část 1 - tématické otázky:

  • Vytvořit seznam indikátorů s omezeným počtem druhů (100 - 200) nebo používat bohaté seznamy indikátorů?
  • Využívat jako indikátory pouze rozsivky nebo všechny skupiny řas zastoupené ve fytobentosu?
  • Náročnost uplatnění monitoringu v praxi

Část 2 - tématické otázky:

  • Využívat přirozené podklady v toku nebo podklady exponované?
  • Nastavení systému referenčních lokalit
  • Kdo je zodpovědný za zpracování metodik a zavádění parametrů pro WFD v ČR?

Foto: Lenka