Cyanobakterie - biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření

Sborník semináře

21.1.2004
Brno, hotel Santon

 

TAXONOMIE, EKOLOGIE

Blahoslav Maršálek Místo úvodu - sinice či cyanobakterie?

Jiří Komárek, Jaroslava Komárková Komentář k současnému taxonomickému hodnocení planktonních sinic

Lenka Šejnohová, Blahoslav Maršálek, Michaela Drábková Autekologie rodu Microcystis - literární přehled

METODY KVANTIFIKACE BIOMASY CYANOBAKTERIÍ

Blahoslav Maršálek, Jakub Gregor Přehled možností kvantifikace biomasy vodních květů sinic

Petr Pumann, Blahoslav Maršálek, Petr Marvan, Petr Vágner Metodické doporučení SZÚ a TNV 757717 Jakost vod - stanovení planktonních sinic

Jakub Gregor, Blahoslav Maršálek Optické metody pro in situ kvantifikaci biomasy sinic

CYANOTOXINY

Blahoslav Maršálek Rozdělení cyanotoxinů - legislativa

Luděk Bláha, Blahoslav Maršálek, Pavel Babica Mechanismy toxicity cyanotoxinů a jejich vliv na zdraví obyvatel a vodní ekosystémy

Pavel Babica, Luděk Bláha, Blahoslav Maršálek Hodnocení zdravotních rizik cyanobakterií a cyanotoxinů

Luděk Bláha, Pavel Babica, Blahoslav Maršálek Metody detekce a kvantifikace cyanotoxinů

Blahoslav Maršálek, Luděk Bláha Možnosti odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi

PROCESY EUTROFIZACE A HYPERTROFIZACE

Petr Marvan, Blahoslav Maršálek Živiny a jejich realizace ve vodních ekosystémech

Josef Hejzlar, Jakub Borovec Fosfor ve vodních ekosystémech - formy, stanovení, koloběhy

Jakub Borovec, Josef Hejzlar, Blahoslav Maršálek Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži

MOŽNOSTI OMEZENÍ MASOVÉHO ROZVOJE SINIC

Blahoslav Maršálek, Michaela Drábková Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií

Michaela Drábková, Blahoslav Maršálek Přehled možností a principů omezení masového rozvoje sinic

Zdeněk Adámek Perspektivy uplatnění biomanipulací při kontrole sinicových vodních květů

Jan Pokorný Těžba a ošetřování sedimentu

Blahoslav Maršálek Nelegální algicidní zásahy - realita současnosti