Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny

společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí při Masarykově Univerzitě v Brně a Sdružení Flos Aquae

ve spolupráci se

Státním zdravotním ústavem Praha
Asociací pro vodu ČR
společností ASIO s.r.o.
internetovým portálem www.enviweb.cz
časopisem Vodní hospodářství

si Vás dovolují pozvat na 4. ročník konference

CYANOBAKTERIE 2010 - příčiny, důsledky, řešení rozvoje vodních květů sinic

Brno, hotel Žebětínský Dvůr 16. - 17. června 2010

 

Zaměření konference

Konference bude navazovat na předcházející ročníky a bude orientována na technologie a opatření vedoucí ke zkvalitnění povrchových vod a to zejména na:

 • technologie pro odstranění a recyklaci fosforu (biotechnologie, nanotechnologie, separace vod, umělé mokřady, pokročilé technologie atd.)
 • řízení kvality povrchových vod (systémová opatření, provázanost aktivit, plánování v oblasti povodí a PRVK)
 • možnosti regulace přívalových srážek (opatření na stokové síti, zasakování a zadržení vody atd.)
 • novinky v oblasti toxinů sinic (detekce, dynamika, vzorkování, eliminace atd.)
 • ekologii a životní cykly sinic
 • případové studie, ekologické vzdělávání a popularizaci problematiky kvality povrchových vod

Všeobecné informace

Termín konání:

16. - 17. června 2010, konference začíná ve středu 16. června registrací účastníků mezi 9.-10. hodinou a končí ve čtvrtek 17. června 2010.

Místo konání:

hotel Žebětínský Dvůr, Křivánkovo nám. 33a, 641 00 Brno-Žebětín
(informace o hotelu | možnosti sportovního vyžití | možnosti okolí)

Jednací řeč:

čeština, slovenština

Registrace

Chcete-li se zúčastnit konference CYANOBAKTERIE 2010, zaregistrujte se prosím do 11. dubna 2010 (aktivní účastníci) resp. 10. června 2010 (ostatní účastníci) prostřednictvím našeho registračního formuláře.
Pokud máte zájem o aktivní účast a hodláte na konferenci prezentovat výsledky své práce formou přednášky nebo posteru, nezapomeňte prosím na vložení předběžného abstraktu svého příspěvku, abychom Váš příspěvek mohli zařadit do programu některé ze sekcí konference (viz registrační formulář).
Na základě zájmu účastníků otevíráme možnost účasti na jednom vybraném dni konference. V případě Vašeho zájmu o účast na jediném dnu konference CYANOBAKTERIE 2010 kontaktujte prosím Elišku Maršálkovou () či Roswitu Liškovou (), v tomto případě není nutná registrace prostřednictvím webového registračního formuláře!

Doprava:

autem: GPS: 49°12'27.091"N, 16°29'15.041"E
MHD: autobusem č. 52 či noční linkou č. 98 ze zastávky Mendlovo Náměstí směr Žebětín do stanice Křivánkovo Náměstí.

Ubytování:

Ubytování v hotelu Žebětínský Dvůr je možno zarezervovat v přihlášce (registračním formuláři) do 16.5. 2010. Ubytování si hradí účastníci sami přímo v recepci.
Ceny ubytování: dvoulůžkový pokoj 1290,- Kč/noc (včetně snídaně), jednolůžkový pokoj 890,- Kč/noc (včetně snídaně). Při včasné rezervaci ubytování bude účastníkům konference poskytnuta sleva.

Vložné:

Vložné pro aktivní účastníky konference (autory přednášek a posterů) činí 2200,- CZK (platba bankovním převodem). Pro ostatní účastníky konference činí 2700,- CZK v případě platby bankovním převodem resp. 2800,- CZK v případě platby v hotovosti v místě konání konference. Snížené vložné pro účastníky z řad doktorandů činí 2200,- CZK (při platbě bankovním převodem) resp. 2300,- CZK (v případě platby v hotovosti v místě konání).  Vložné zahrnuje účastnický poplatek, sborník z konference, stravování (2× teplý oběd, 4× občerstvení o přestávkách) a společenský večer - raut. Společenský večer se bude konat 16. června 2010 od 19:00 v restauraci hotelu.
Cena za účast na jednom dni konference činí 1300,- CZK a nezahrnuje účast na společenském večeru. Vložné je možno uhradit přímo v místě konání.

Možnost inzerce ve sborníku z konference:

Organizační výbor konference si dovoluje upozornit na možnost inzerce ve sborníku z konference CYANOBAKTERIE 2010. Ceny za uveřejnění inzertních příspěvků uvádíme v následující tabulce. V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Elišku Maršálkovou ().

 

 

v barvě černobíle
1/1 A4 20000,- CZK 10000,- CZK
1/2 A4 10000,- CZK 5000,- CZK
1/4 A4 5000,- CZK 2500,- CZK
1/8 A4 3000,- CZK 1700,- CZK

 

Odborný garant konference:

 • Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Organizační tým:

 • Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (); Mgr. Darina Vinklárková () - příjem příspěvků do sborníku a inzerce, editace sborníku z konference (příspěvky prosím posílejte vždy na obě uvedené e-mailové adresy)!!
 • Roswita Lišková () - registrace, fakturace

poštovní kontakt: Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Lidická 25/27, 657 20 Brno, fakturace: tel. (+420) 530 506 742, fax. (+420) 541 126 231


Důležité termíny

 • registrace aktivních účastníků konference (příjem abstraktů) - do 11. dubna 2010
 • příjem plných textů do sborníků - do 20. května 2010
 • uzávěrka registrací (účastníci, kteří nemají zájem o aktivní účast)  - 10. června 2010
 • uzávěrka pro odeslání prezentací - 14. června 2010

Ostatní: