Soutěž Příroda a děti

Akci "Příroda a děti" jsme připravili ve spolupráci se Statutárním městem Brnem, Brněnským kulturním centrem a Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny. Vyhlášena byla 1.6.2006 v Mateřském centru Kuřátka. Informace se zadáním úkolů byla vyvěšena na stránkách centra a vyšla ve školním zpravodaji Odboru školství MMB. Další podrobné informace a hodnocení prvních prací s další výzvou o zapojení se do projektu proběhlo 25.9.2006 v Zemanově kavárně na akci pro veřejnost – Šikuláda. Zde také byl po předchozích apelacích učitelů byl prodloužen termín uzávěrky přehlídky, aby se mohly zúčastnit i kolektivy, které spolu pracují až od září.

Děti byly rozděleny do tří kategorií. Obtížnost zadaných úkolů odpovídá věku dětí a je v souladu s osnovami pro ZŠ. Umožňuje obšírněji rozebrat a seznámit se z probíranou látkou, získat více informací a proniknout hlouběji do problematiky světa. Test včetně námětů k pokusům a pozorováním připravila Ing. Eliška Maršálková z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, která je též vyhodnotila. Z přijatých projektů bylo vybráno pět s největším počtem bodů a nejpestřejším zpracováním. Děti s pedagogy se zúčastnily slavnostního vyhlášení soutěže a předání cen kolektivům i jednotlivcům. Vypracované projekty jsou velmi pestré, zajímavé i podnětné. Přehlídka splnila svůj účel vzbudit v dětech hlubší zájem o zákonitosti přírody a přivedla je ke kolektivní činnosti, experimentům, poznávání, práci s encyklopediemi a naučnou literaturou a oživila vzdělávání ve škole.

Eliška Břoušková, předsedkyně o.s. MC Kuřátka Brno

Leták k akci