Kalibrace a měření sondami pro kvantifikaci pigmentů řas a sinic

Seminář byl určen pro odbornou veřejnost, především pro pracovníky organizací spolupracujících při celostátním monitoringu vodního květu sinic – státní podniky povodí, zdravotní ústavy a společnosti zabývající se úpravou pitné vody.

Seminář proběhl ve dvou termínech - 12.6. a 26.6.2007.

Přednášející: J. Gregor, B. Maršálek (CCT)
Organizace: D. Vinklárková (CCT)

Účastníci:
M. Štrajt, M. Skalička, P. Černoch - Povodí Odry
M. Neuhofer - Povodí Ohře
D. Jahodová - Povodí Moravy
H. Šípková, H. Sudová - Brněnské vodovody a kanalizace.
J. M. Gallardo - University of Extremadura, Badajozu (Španělsko). 

Program semináře:

  • Krátký obecný úvod, princip měření fluorescence.
  • Hlavní programem a cílem byla práce se vlastními sondami a porovnání výsledků dat z konkrétního měření na jedné lokalitě. Porovnány byly přístroje dodávané firmami BBE Moladaenke, YSI a Hydrolab. Přesnost stanovení množství chlorofylu-a jednotlivými přístroji byla testována na 4 přírodních vzorcích fytoplanktonu.
  • Seminář ukončila odborná debata na téma kalibrace sond, jejich praktické použití a interpretace výsledků.

Účastníci vyhodnotili seminář jako velmi přínosný. Ocenili možnost porovnání vlastních výsledků z měření přímo na místě a odbornou diskuzi ke kalibraci sondy. Do budoucna by bylo přínosné přizvat k účasti na semináři i zástupce výrobce či distributory používaných sond.

Seminář byl pořádán za podpory Centra pro bioindikaci a revitalizaci (projekt MŠMT ČR č. IM6798593901)