Systémy pro hodnocení trofie povrchových vod pomocí fytobentosu

Výsledky a závěry diskuzního semináře pořádaného 10. března 2005 v Brně

 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny RECETOX Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 

Na diskusním semináři 10.3. bylo dohodnuto, že do května provedeme revizi seznamu indikátorů a také jsme slíbili, že připojíme stručný komentář, který zveřejníme na našich stránkách, aby tak byl k dispozici širokému okruhu zájemců o používání opraveného seznamu indikátorů. Byla to velmi náročná práce, odstranění duplicit, opravy aktuálních korektních jmen organismů i autorů, revize indikačních parametrů atd. Věříme, že tato práce bude k užitku všem zájemcům a uživatelům.

Zároveň ujišťujeme, že ihned, jak dostaneme informaci, že to někoho v tomto státě zajímá začneme zveřejňovat další informace, protože intenzivně pracujeme na výběru cca 200-250 indikačních druhů pro rutinní aplikaci v rámci „WFD“.

V Brně 5. 5. 2005, B. Maršálek